Protocol titeling

Voor zowel fictie als documentaire op de Filmacademie vanaf tweede jaar tot en met vierde jaar.

Aantal regels vooraf

• De titeling dient altijd voor invoering voor akkoord te worden voorgelegd aan de productiecoach.
•Productiestudenten zijn verantwoordelijk voor de titeling en dienen bij het maken van de titels aanwezig te zijn.
•De titeling dient altijd in de Nederlandse taal te zijn. Het is uiteraard wel toegestaan om bij functies waarvoor geen Nederlands equivalent bestaat, de internationale benaming te gebruiken.
•Production Design of First Assistant is bijvoorbeeld wel toegestaan, director of directed by niet.
•Zorg voor een correcte spelling en naamsvermelding!
•Iedere film moet altijd beginnen met:

"De Nederlandse Filmacademie presenteert"

Aangezien bij de eindexamenfilms uitsluitend de Filmacademie producent is, mag geen enkele andere organisatie of bedrijf in de pré-génerique van een eindexamenfilm worden vermeld: ook niet een omroep of anderen die in de productie hebben geparticipeerd.

•Wat mag absoluut niet

" Een film van Jan Student"
" Een Jan Student productie"

• Uitsluitend degene die het scenario daadwerkelijk heeft geschreven krijgt de credit voor scenario. Dus niet regie- of andere studenten die hebben meegedacht en/of suggesties hebben gedaan.
• Een deelcredit is mogelijk als er sprake is van een innige samenwerking bij het schrijven tussen twee studenten.
•Als de scenarioschrijver en regisseur één en dezelfde persoon is, dient de credit te luiden:

scenario en regie

• Alleen in het geval dat het idee voor het scenario of het verhaal dat aan het scenario ten grondslag ligt van een ander dan de scenarioschrijver afkomstig is, mag worden vermeld:

naar een idee/verhaal van….

• Alleen de heads mogen indien gewenst zowel in de pré-génerique als in de aftiteling worden vermeld.

Begincredits in volgorde

De Nederlandse Filmacademie presenteert

Namen van de hoofdrolspelers

TITEL VAN DE FILM

(indien vooraf credits heads zijn gewenst, dan alle heads noemen)

Geluid
Montage
Production Design
Camera
Scenario
Productie
Regie

Eindcredits in volgorde

Cast

Scenario

Regie
Regieassistent
First Assistant / Opnameleiding
Script-Continuïteit

Uitvoerend Producent
Productieleiding
Productieassistentie
Runner

Camera
Camera-assistentie
Grip
Video assist

Gaffer
Lichtassistentie

Geluid
Geluidsassistentie

Production Design
Assistent Production Design
Setdresser
Decorbouw

Locatiescout
Locatiemanager

Kleding
Kledingassistentie
Make-up
Make-up assistentie

Casting
Figuratie

Catering
Stunts
Special Effects
Stills

Montage
Sound Design
Muziek
Ontwerp Titels

Deze film is mede mogelijk gemaakt door steun van:

de namen van bedrijven, instanties die de productie in natura hebben gesponsord. Vergeet daarbij niet bedrijven die faciliteiten hebben gesponsord.

bv Filmmore, Cineco, Etc, Etc

NB Deze lijst wordt elk jaar aangepast door Marion Slewe afhankelijk van betreffende sponsor van dat jaar.

(Let wel dat er in de aftiteling geen BV of NV achter bedrijfsnamen dienen te staan!)

Met dank aan waarbij je nog onderscheid kunt maken tussen:
Met bijzondere dank aan en Met dank aan (hou deze lijst echter wel zo beperkt mogelijk).

(in geval je medewerkers van de Filmacademie wil bedanken, gebruik dan
“Met dank aan alle Filmacademie-medewerkers”. medewerkers mogen niet apart worden vermeld!)

© jaartal AHK/NFTA

Voor de omroep dient een aparte aftiteling gemaakt te worden van max 30 seconden over beeld. Deze aftiteling dient goedgekeurd te worden door betreffende omroep.

Delen