randvoorwaarden tweedejaars oefeningen 2013

undefinedDownload de randvoorwaarden tweedejaars oefening

Timeslot
Fictie: maximaal 5 minuten, incl. titels.
Documentaire: maximaal 10 minuten, incl. titels.

Budget
De vakklas productie stelt in overleg met de betrokken studieleiders, per oefening, het budget vast. Criteria zijn het doel, de inhoud en beoogde vormgeving

Buitenland
In het tweede leerjaar worden er geen oefeningen in het buitenland gerealiseerd.

Scenario-ontwikkeling documentaire en fictie
De scenario-ontwikkeling is vastgelegd in het ontwikkelingstraject. De fictie- en documentaire oefeningen worden gepitcht aan de studenten van de andere vakklassen op vrijdagmiddag 1 maart a.s. om 15.30 uur.

Sponsoring
Het is niet toegestaan om extra financiering te zoeken voor een tweedejaars oefening.
Er mag geen apparatuur van buiten de academie worden geleend.

Preproductie (data voor de diverse besprekingen staan in het rooster)
Minimaal twee weken voor aanvang van de opname periode dient het fictiescenario c.q. documentaireplan produceerbaar te zijn en vinden er stijlbesprekingen plaats in aanwezigheid van alle heads en coaches. Uiterlijk een week voor het draaien dient er een breakdownvergadering plaats te vinden. De decoupage (draaiboek, plattegrond, lichtplan en gelijnd script) dient zeven dagen voor de eerste opnamedag besproken te zijn door de studenten regie, camera en productie met de studieleiders/coaches regie en camera.
Het opnameschema dient 5 dagen voor de opnamen gereed te zijn.
Minimaal 3 weken voor de opnamen dient de begroting goedgekeurd te zijn door de productiecoach.
Daarnaast vinden er binnen de diverse vakklassen de benodigde besprekingen plaats zoals de bespreking, het lichtplan, het production design en de VFX. De bespreking van het geluidsplan vindt plaats tijdens de stijlbespreking.
De studieleiders en de productiecoach dienen na bespreking, d.m.v. het productieformulier, akkoord te geven (zie verder de informatie over het productieformulier).

Draaiperiode en oplevering
Iedere oefening krijgt een eigen draaiperiode en opleveringstermijn. Een oefening dient daarom te worden gerealiseerd in het daarvoor overeengekomen traject.

Crewsamenstelling
De crews worden samengesteld door de studieleiders van de betreffende vakklassen.

Drager en draairatio
De tweedejaars oefeningen worden gedraaid op 16mm film (Fuji) 160 ASA, waarvoor onderstaande maximale hoeveelheid geldt:
Fictie: 3 rol
Documentaire: 5 rol
Draaidagen en locaties
Fictie: twee dagen (incl. reistijd)
Documentaire: drie dagen (incl. reistijd)
De oefeningen mogen op maximaal twee locaties worden gedraaid.
De locaties dienen binnen de 020 regio te zijn.
Het is niet toegestaan exterieur/nacht opnamen te maken, i.v.m. een te hoge moeilijkheidsgraad voor deze tweedejaars oefening.

Werkdruk
Een werkdag behelst maximaal 12 uur uit en thuis.
Er wordt tot uiterlijk 22:00u gewerkt. Tussen wrap en call dient minimaal 12 uur te zijn gepland.

Gebruik van opnameapparatuur
Camera: er wordt gedraaid op de Arri SR3 met zoomlens 8-64
Licht: Het gebruik van een aggregaat is niet toegestaan.
Het lichtpakket mag niet groter zijn dan 12kW voor fictie, en 5kw voor documentaire. Er dient altijd eerst een lichtbespreking te hebben plaatsgevonden met Raymond Grégoire.
Cameragrip: het gebruik van een crane is niet toegestaan.

Materiaal
Er wordt gedraaid op 16mm materiaal van Fuji 160 ASA.

Transport
Indien de begroting dit dekt, kan er een bus van maximaal 12m³ worden ingehuurd (zonder laadklep).

Postproductie
Scannen vindt plaats in overleg met de productiecoach. Er zal een globaal gecorrigeerde scan(tussen one-light en best-light) worden gemaakt op basis van een grijskaart. Het is financieel niet te doen om hierna nog een kleurcorrectie te laten plaatsvinden.
Zie voor de postproductie verder het planningsschema.
(Af)titeling: voor de (af)titeling voor de oefening hanteert de academie een credit protocol. Dit protocol staat op de site (studiegids » algemeen » productionele informatie)

Evaluaties vinden plaats na de oplevering en zijn verplicht voor alle tweedejaars crewleden.

 

Delen