Scriptie

De meeste scripties worden in het eindexamenjaar geschreven. Een jaar dat in het teken staat van alle eindexamenprojecten, maar ook de mogelijkheid biedt individueel de diepte in te duiken met een onderwerp dat je mateloos fascineert. Je leert door zelfstandig onderzoek gegevens te verzamelen en te interpreteren, argumentaties op te stellen en te verdiepen en uiteindelijk het onderwerp en je visie daarop schriftelijk te verduidelijken.

Hoe je moet beginnen met je scriptie en waar je op moet letten tijdens het schrijven van je scriptie lees je in deundefined scriptiehandleiding.

Hoe lang je scriptie moet zijn en wanneer je deze moet inleveren verschilt per vakklas. Vragen over je scriptie kan je het best stellen aan je studieleider.

De scriptie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

- Is de onderzoeksvraag voldoende helder? 
- Is er (voldoende) research, literatuur- of ander onderzoek verricht? 
- Is het onderwerp voldoende (theoretisch) uitgediept? 
- Is het betoog helder opgebouwd (structuur)? 
- Is het betoog helder en in fatsoenlijk Nederlands verwoord (taalgebruik)? 
- Reflecteert de conclusie voldoende op de onderzoeksvraag? 

Delen