Naar inhoud

Studiegids

Archief

Stages

Stage biedt extra mogelijkheden om met het geleerde op de Filmacademie nog meer over je vak (en jezelf) te leren, dan wanneer je je zou beperken tot de oefeningen op de academie en af en toe betaald werk in de praktijk:

  • je toetst de op de academie opgedane kennis aan informatie uit de praktijk;
  • je leert werken met andere mensen in een andere (bedrijfs)cultuur;
  • je breidt je netwerk uit;
  • je kunt je oriënteren op een bepaald aspect van het vakgebied;
  • je zet een belangrijke stap in het verder opbouwen van een zelfstandige werkhouding.

Dit kun je dan allemaal doen terwijl je op de achtergrond begeleid wordt door iemand op je stage-adres en door je studieleider op de academie. (Voor sommige vakklassen geldt overigens dat niet de studieleider maar een andere docent of medewerker de stage begeleidt.) Stage is een belangrijk stuk onderwijs. Onderwijs omdat je nog aan het leren bent en waar missers tot op zekere hoogte nog zijn toegestaan. Belangrijk omdat de stage voor veel studenten een toegang verschaft naar betaald werk na de opleiding.

Periode
Voor de meeste afstudeerrichtingen geldt dat je in het derde en/of het vierde studiejaar stage loopt. De precieze periode is afhankelijk van de geroosterde lessen en workshops en van de planning van de projecten waar jij aan meewerkt. De lengte hangt samen met het aantal studiepunten dat je voor de stage en het schrijven van een stageverslag kunt krijgen: kijk bij je eigen studierichting voor de eisen rondom de stage.

Delen