belastingen en studiefinanciering

Wie verdient met zijn stage, dient premies en belastingen af te dragen; het betreft inkomsten die je moet opgeven. Later kun je de eventueel teveel betaalde belasting terugvragen. Het bedrijf waar je stage loopt is bij het geven van een stagevergoeding, zelf ook verplicht dit te melden bij de Belastingdienst. Meer informatie vind je undefinedhier.
Je stagevergoeding valt onder de zogenaamde andere inkomsten die van invloed kunnen zijn op de hoogte van je studiefinanciering van de Informatie Beheergroep. In 2013 is de bijverdiengrens € 13.530,90. Zolang je met je bijverdiensten onder de bijverdiengrens blijft, is er niets aan de hand. Zie ook: undefinedwww.ib-groep.nl

Is er sprake van een onkostenvergoeding of een ruime reisvergoeding, dan bestaat de kans dat je geen belasting hoeft te betalen over het bedrag dat je ontvangt, maar dan ben je weer niet automatisch verzekerd voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid (WAO). Stagiairs zijn in principe niet verzekerd voor de werkloosheidswet (WW).

Zorg dat je, evenals in alle andere periodes die je als student staat ingeschreven op de Filmacademie, verzekerd bent voor schade die je zonder opzet aanricht aan eigendommen of belangen van anderen (WA-verzekering).

Onderzoek bij je verzekering of je zelf gedekt bent tegen persoonlijke ongevallen of dat je stageverlener verzekerd is voor ongevallen tijdens de stage.

Het verdient overigens aanbeveling voor wat betreft de hierboven vermelde informatie contact op te nemen met de genoemde instanties om er zeker van te zijn dat de informatie ten tijde van jouw stage nog steeds klopt.
zie ook de website van undefinedBeroepkunstenaar.

Delen