het vinden van een stageplaats

Doelen
Het is belangrijk om je goed voor te bereiden voordat je op zoek gaat. Formuleer samen met je studieleider op papier wat jouw persoonlijke stagedoelen zijn, om daarna te kijken welke mogelijkheid het best bij jouw doelen past. In de inleiding vind je algemene stagedoelen verwoord die voor elke vakklas en voor iedere student nader te specificeren zijn: ben je al toe aan een stage die veel zelfstandigheid van je verwacht of is een observatiestage voor jou goed om mee te beginnen? Waarom wil je graag bij een documentaire aan de slag en beslist niet bij een commercial? Ga je assisteren bij de geluidsopname of wil je stage lopen in de postproductie? Bij een omroep of een onafhankelijke producent? Op kantoor of op de vloer? Nadat je stagedoelen zijn vastgesteld, spreek je met je studieleider af of je zelf gaat zoeken of dat hij iets voor je weet.

Waar te zoeken?
De Filmacademie beschikt niet over een centrale ‘stagebank’. Wel krijgen studieleiders door hun contacten met de beroepspraktijk met zekere regelmaat verzoeken om stagiaires. Je hoeft echter niet per se op een dergelijk aanbod te wachten; er wordt een behoorlijke portie zelfwerkzaamheid van je verwacht als het gaat om het vinden van een geschikte stageplaats.

Lees, om goed op de hoogte te zijn van producties die op stapel staan de Nieuwsbrief van Het Nederlands Filmfonds, van het Mediafonds en van de DDG (Dutch Director's Guild). Deze zijn in te vinden in de mediatheek.

Kijk ook op:
undefinedwww.filmfonds.nl: voor toekenning van subsidies aan projecten c.q. productiebedrijven;
undefinedhttp://www.nbf.nl/: voor websites van leden, o.a. filmstart;
undefinedwww.mediafonds.nl: voor toekenning van subsidies aan projecten c.q. omroepen en/of productiebedrijven;
undefinedwww.versfilmentv.nl: op de site van VERS vind je o.a. een vacaturebank, ook voor stagiaires.
undefinedwww.filmstages.nl: op deze site vind je verschillende stages in film- en televisiewereld.|
undefinedwww.filmstart.nl: website voor Film-, en Televisiemakers.
undefinedwww.filmvacatures.nl:filmprikbord voor stages en vacatures binnen de filmwereld.  

Vraag ook goed om je heen: klasgenoten en medewerkers kunnen je ook op ideeën brengen en bouw een netwerk op, eventueel met hulp van je studieleider.

Buitenland
Een stage lopen in het buitenland is niet verboden, maar bedenk wel het volgende voordat je veel tijd en energie gaat steken in het vinden van een plek: - Komt de ervaring in het buitenland overeen met de vooraf opgestelde stagedoelen? Je zult je studieleider ervan moeten overtuigen dat deze stage past bij de doelen.

  • Je moet extra financiële middelen kunnen aanboren om je reis en verblijf te bekostigen. Een reisbeurs zoals te verkrijgen in het mobiliteitsfonds studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten vormt een tegemoetkoming maar zal nooit alle extra kosten kunnen dekken. Informatie over deze beurs vind je op www.ahk.nl; je kunt bij Nicolette Jongkind terecht om te overleggen over je aanvraag. Zie voor mogelijkheden verder: undefinedwww.nuffic.nl. Het aanvragen van beurzen kost veel tijd en hier moet je dus vroeg mee beginnen!
  • Trekt het buitenland je of de manier van werken in het buitenland? Ga in het eerste geval lekker op vakantie in dat land. Begeleiding door je studieleider zal op zeer minimale basis plaatsvinden.

Informatie inwinnen: mondeling of schriftelijk?
Schat van tevoren zorgvuldig in hoe je je vraag naar een mogelijke stageplaats stelt. Is de informatiebron een goede bekende van je, telefoneer gerust of stuur een e-mail. Ken je degene die je de vraag wilt stellen nog niet, dan is de kans groot dat je iemand lastigvalt in eigen drukke werkzaamheden of dat iemand toch eerst meer van je wil weten (wat kun je, wat heb je al gedaan, waarom per se bij mij, wat stel je je voor van begeleiding, etc, etc.). Het is dan beter een open sollicitatiebrief met een curriculum vitae te sturen. Later in deze handleiding lees je meer over het schrijven van een brief. Zie undefinedhttp://www.beroepkunstenaar.nl
voor het opstellen van een C.V. (Klik op: ik wil een stage in een filmbedrijf).

Presentatie
Het presenteren van jezelf (en de Filmacademie) is begonnen. Hoe beter je presentatie, hoe groter de kans dat je die plek bemachtigt die je graag wilt. Wees duidelijk, concreet en houd je aan (fatsoens)regels zoals die gelden in schriftelijke en mondelinge communicatie. In eerste instantie ben jij toch degene die iets nodig heeft: een goede stageplaats.

De planning
Als je te horen krijgt dat een stagegever belangstelling voor je heeft, maak je een afspraak met je studieleider. Voordat die afspraak plaatsvindt geef je je studieleider op schrift:

- informatie in hoeverre de stage overeenkomt met de eerder door jullie samen opgestelde leerdoelen;

- planning met daarin opgenomen: duur van de stage, je taken en bevoegdheden, de periode, wensen op het gebied van stagebegeleiding door je studieleider en gegevens over begeleiding op je stageadres (naam en telefoonnummer), de deadline voor het inleveren van je stageverslag en informatie over een stagevergoeding door je stageverlener.

Bij de planning houd je rekening met de geroosterde lessen en workshops (zie hiervoor deze studiegids en eventuele aanvullende memo’s) en de productieplanning op de academie. Laatste versies van deze planning kun je opvragen bij het secretariaat.

Wanneer je studieleider je plan goedkeurt of wanneer je een stage gaat vervullen volgens een aanbod dat je studieleider je deed, worden afspraken bevestigd in de stageovereenkomst. Deze overeenkomst kun je opvragen bij je studieleider. In de stageovereenkomst komen periode, duur, stagebegeleider en de vergoeding aan de orde. De overeenkomst geldt als deze door alle partijen is ondertekend. Het origineel lever je in bij je studieleider.

Delen