Naar inhoud

Studiegids

Archief
 

Studiegids bacheloropleiding Film en televisie 2014 - 2015

Deze digitale studiegids is bedoeld voor bachelorstudenten, medewerkers en (gast)docenten van de Nederlandse Filmacademie. Je vindt hier de belangrijkste informatie over de inhoud, de opbouw en de organisatie van het onderwijs aan de Filmacademie in het studiejaar 2014-2015.

Deze digitale studiegids is het belangrijkste informatiekanaal van de opleiding. 
De gids is opgedeeld in:

  • algemeen: een gedeelte met algemene informatie die voor alle studenten relevant is
  • studie: een gedeelte met specifiekere informatie over het studieprogramma per afstudeerrichting
  • productionele informatie: een gedeelte met specifieke informatie over de voorwaarden en werkwijze bij het produceren van films binnen de Filmacademie (i.c. de gemeenschappelijke oefeningen en de eindexamenfilms)

De Academie houdt zich aan de uitvoering van het beschreven studieprogramma, wijzigingen voorbehouden. Wijzigingen die in de loop van het studiejaar optreden, worden via het intranet o.a. in announcements en emails bekend gemaakt en zo nodig in de digitale studiegids verwerkt. 

Het concrete rooster (wat, wanneer, hoe laat) is niet in deze studiegids te vinden. Je vindt de roosters onder het tabblad Roosters op de startpagina van MyAHK.

Je studieresultaten vind je ook niet via deze studiegids. De link daar naartoe is echter op alle pagina's rechtsbovenin te vinden onder de paarse knop 'Naar Alluris'.

Suggesties en correcties die deze studiegids handiger en beter maken zijn welkom. Heb je ideeën voor verbetering mail dan naar: nfta-webredactie@ahk.nl

NB: Wijzigingen onder voorbehoud. Aan de teksten in de Studiegids kunnen geen rechten ontleend worden.

Amsterdam, augustus 2014

Delen