evaluatie onderwijskwaliteit

Evalueren van de kwaliteit van het onderwijs gebeurt bij de AHK/ Filmacademie op verschillende manieren. Via de Nationale Studenten Enquête komt er onafhankelijk informatie over de tevredenheid van studenten met de opleiding. Informatie die bovendien vergeleken kan worden met opleidingen elders in het land. Om diezelfde reden participeert de Filmacademie in de Kunsten-Monitor. Jaarlijks wordt aan de recent afgestudeerden gevraagd naar de relatie tussen opleiding en arbeidsmarkt. Daarnaast is er de AHK personeelsmonitor die meet hoe tevreden de AHK docenten en medewerkers zijn. En er zijn eigen onderwijsevaluaties.

onderwijsevaluaties
Regelmatig wordt studenten gevraagd lessen, projecten of zelfs grotere onderdelen van het programma te evalueren door middel van het invullen van schriftelijke enquêtes. Het is de bedoeling dat op die manier elke vier jaar alle programmaonderdelen aan de beurt komen. Bovendien worden programmaonderdelen die vernieuwd worden of waarvan de beoordeling onder de maat was, opnieuw geëvalueerd.
Indien problemen of zwakke punten naar voren komen uit de evaluaties zal er actie ondernomen worden en houden we iedereen op de hoogte van de voortgang en verbeteringen.

resultaten en vervolg
De resultaten van de evaluaties worden primair besproken in het managementteam en van daaruit verder. Dit kan bijvoorbeeld zijn het bacheloroverleg of het teamoverleg binnen een studierichting. Van de besprekingen wordt een kort verslag gemaakt en indien nodig een verbeterplan. De voortgang van de verbeteracties worden aan de hand van deze plannen gemonitord.

 

onderwijsevaluaties 2013/2014

onderwijsevaluaties 2014/2015

  • t/m april 2015
Delen