faculteitsraad

Als onderdeel van de AHK kent de Filmacademie een faculteitsraad met bevoegdheden van een deelraad en met taken van een opleidingscommissie. De Faculteitsraad is samengesteld uit student- en personeelsleden en heeft instemmings- en adviesrecht op bepaalde beleidsterreinen, waaronder:

  • Adviesbevoegd mbt belangrijke wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling(en)
  • Instemmingsbevoegd mbt afgeven van getuigschriften, studieverklaringen
  • Adviesbevoegd over studententevredenheidsonderzoek en het beleid naar aanleiding van de uitkomsten ervan.

De faculteitsraad bestaat uit:

personeel:
- Michel Schöpping (voorzitter, docent Sound Design)
- Anne Winterink (docent Production Design)
- Marc Matze (instructeur Cinematography)

studenten:
- Jim Süter (4e jaar Regie Fictie)
- Randy Oost (2e jaar Scenario)
- Jeroen Scholten van Aschat (4e jaar Scenario)

ambtelijk secretaris
- Elvira Pouw

Delen