beroep en werkveld van de VFX designer, compositor, 3D builder en 3D animator

In toenemende mate worden verhalen geheel of gedeeltelijk gevisualiseerd met behulp van computeranimatie. Dit vraagt om specifieke expertise die zich kenmerkt door een grote mate van specialisatie: VFX designer, VFX supervisor, 3D animator, 3D builder, 3D Houdini, Technical Director, 3D Lighting, 3D rigging, karakter-animator en matte painter, om maar enkele te noemen.

Langzaam maar zeker zie je ook een verschuiving richting generalistische specialisten. Dat zijn professionals die zoveel ervaring hebben in een aantal van deze disciplines dat ze een complete scene uit een film kunnen opbouwen en afwerken tot een kwalitatief uitstekend eindresultaat. Dit is iets dat de laatste jaren steeds meer plaatsvindt vanwege kostenbesparingen: ter vervanging van 4 specialisten neemt men liever een generalistische specialist die al deze kwaliteiten in één persoon bezit.

De Nederlandse markt vraagt vooral om generalisten omdat het in het algemeen kleine bureaus zijn waar tevens de VFX en/of 3D-opdrachten, in vergelijking met het buitenland, meestal relatief klein zijn. In het buitenland, vooral Engeland, Canada, Verenigde Staten, Singapore, Nieuw Zeeland, België en Duitsland, is de vraag naar specialisten groot. Bij de grote VFX speelfilms worden vaak meerdere bureaus ingeschakeld om de VFX te verzorgen. Per bureau worden vaak 200 tot 300 specialisten gezocht om gedurende een periode van 1 a 1,5 jaar aan de VFX voor die film te werken. Zo zijn er in Amerika en Engeland hele groepen freelancers die van film naar film “hoppen”.

Voor de IMVFX- studenten die bij de Nederlandse Filmacademie  afstuderen geldt meer en meer dat ze hun werk in het buitenland zoeken en vinden. Dit start al in het derdejaar met de keuze van hun stageadres; tweederde van de studenten loopt stage in het buitenland. De studenten die reeds zijn afgestudeerd en zijn aangenomen bij een buitenlands bedrijf kunnen zich in relatief korte tijd opwerken naar meer verantwoordelijke functies binnen dit bedrijf vanwege hun combinatie van generalistische en specialistische kennis.

In toenemende mate worden verhalen geheel of gedeeltelijk gevisualiseerd met behulp van computeranimatie. Dit vraagt om specifieke expertise die zich kenmerkt door een grote mate van specialisatie: VFX designer, VFX supervisor, 3D animator, 3D builder, 3D Houdini, Technical Director, 3D Lighting, 3D rigging, karakter-animator en matte painter, om maar enkele te noemen.

Langzaam maar zeker zie je ook een verschuiving richting generalistische specialisten. Dat zijn professionals die zoveel ervaring hebben in een aantal van deze disciplines dat ze een complete scene uit een film kunnen opbouwen en afwerken tot een kwalitatief uitstekend eindresultaat. Dit is iets dat de laatste jaren steeds meer plaatsvindt vanwege kostenbesparingen: ter vervanging van 4 specialisten neemt men liever een generalistische specialist die al deze kwaliteiten in één persoon bezit.

De Nederlandse markt vraagt vooral om generalisten omdat het in het algemeen kleine bureaus zijn waar tevens de VFX en/of 3D-opdrachten, in vergelijking met het buitenland, meestal relatief klein zijn. In het buitenland, vooral Engeland, Canada, Verenigde Staten, Singapore, Nieuw Zeeland, België en Duitsland, is de vraag naar specialisten groot. Bij de grote VFX speelfilms worden vaak meerdere bureaus ingeschakeld om de VFX te verzorgen. Per bureau worden vaak 200 tot 300 specialisten gezocht om gedurende een periode van 1 a 1,5 jaar aan de VFX voor die film te werken. Zo zijn er in Amerika en Engeland hele groepen freelancers die van film naar film “hoppen”.

Voor de IMVFX- studenten die bij de Nederlandse Filmacademie  afstuderen geldt meer en meer dat ze hun werk in het buitenland zoeken en vinden. Dit start al in het derdejaar met de keuze van hun stageadres; tweederde van de studenten loopt stage in het buitenland. De studenten die reeds zijn afgestudeerd en zijn aangenomen bij een buitenlands bedrijf kunnen zich in relatief korte tijd opwerken naar meer verantwoordelijke functies binnen dit bedrijf vanwege hun combinatie van generalistische en specialistische kennis.

Zie ook:

Delen