specialisatie 5: voorstudie voor korte fictieoefening 1

research, ontwerp en maquette voor een studiodecor

algemene typering en inhoud
Door middel van analyse, brainstormen en schetsen vertaalt de student de dialoog, de scène of het opgegeven thema in een bepaalde setting visueel naar een beeld of een sfeerimpressie (o.a. een schets of een moodboard). Om het concept concreet te vertalen naar vorm, te presenteren (gezamenlijke maquette) en fysiek te presenteren, werkt de student samen met andere studenten.

In diverse workshops komt aan de orde:

 • research naar een specifieke filmische locatie;
 • tekenen op locatie (schetsen van eigen ontwerp);
 • het ontwerpen en vervaardigen van een individuele maquette (voorstudie KFO maquette);
 • het ontwerpen en vervaardigen van een gezamenlijke maquette (de KFO maquette);
 • computertekenen (vervolg Sketch-up), fotografie en collage;
 • presentatie (volgens instructie begeleidende docenten);
 • decorbouw (ev. decoratie);
 • teambuilding;
 • excursie(s).
 • de schouw en expositie: al het werk dat gemaakt is tijdens de specialisaties (ev overig werk gedurende het jaar gemaakt) wordt nogmaals gepresenteerd en beoordeeld, een selectie van dat werk wordt geëxposeerd.

leerdoelen
na afloop kan de student:

 • vaardigheden en technieken binnen het eigen vakgebied toepassen.
 • zijn eigen opvattingen en overtuigingen vormen, deze communiceren aan anderen en zichtbaar maken.
 • deze vaardigheden efficiënt en effectief toepassen en samenwerken in teamverband.
 • plannen en resultaatgericht werken.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

onderwijsvorm
Praktijkoefening, klassikale lessen met opdrachten, zelfstudie en gezamenlijke opdrachten.

contacttijd
73 uur

docenten
Guido Duivenvoorde, Anita Schoolderman, Michel de Graaf en gastdocenten n.t.b.

 

 

Delen