Propedeutisch examen

De propedeuse wordt formeel afgesloten met een examen en als de student is geslaagd ontvang hij een propedeusegetuigschrift.

Het examen bestaat uit de gezamenlijke toetsen van alle onderdelen van de propedeuse. De student is dus geslaagd als hij alle onderdelen met succes heeft afgerond en de daaraan verbonden 60 studiepunten heeft behaald.

Degenen die aan het eind van het studiejaar hun propedeutisch examen hebben behaald, krijgen hun getuigschrift tijdens een kleinschalige feestelijke bijeenkomst uitgereikt waarbij ouders of andere dierbaren aanwezig mogen zijn.

Toelating tot de hoofdfase
Om toegelaten te worden tot de 3-jarige hoofdfase moet de student de propedeuse afgerond hebben en bovendien voldoen aan (eventuele) specifieke eisen van hun afstudeerrichting.

Als een student nog niet aan alle voorwaarden voldoet kan hij voorwaardelijk worden toegelaten. Op 1 september wordt de stand van zaken opgenomen en gaat het in principe als volgt:

  1. Studenten die 60 studiepunten hebben én aan de specifieke eisen van hun afstudeerrichting voldoen, worden onvoorwaardelijk toegelaten tot het tweede jaar
  2. Studenten die minimaal 47 studiepunten hebben gehaald én voldoen aan de specifieke eisen van hun afstudeerrichting, worden voorwaardelijk toegelaten tot het tweede jaar. Zij dienen vóór 1 februari van het tweede inschrijvingsjaar alsnog de 60 studiepunten van de propedeuse te behalen.
  3. Studenten die minder dan 47 studiepunten hebben gehaald moeten helaas de opleiding verlaten.

Zie voor de precieze voorwaarden en formuleringen artikel 13 en 14 van de onderwijs- en examenregeling.

Delen