competenties van de scenarioschrijver

 1. Creëren
  De afgestudeerde scenarioschrijver kan intuïties, waarnemingen, indrukken en emoties omzetten in artistieke ideeën en op een eigen, authentieke manier gebruiken in zijn werk.
 2. Visie
  De afgestudeerde scenarioschrijver heeft een eigen visie op het vakgebied en kan deze uitdragen en verantwoorden
 3. Samenwerken en communiceren
  De afgestudeerde scenarioschrijver kan vanuit zijn eigen vakgebied met andere specialisten samenwerken aan een filmproductie.
 4. Ambachtelijk vermogen
  De afgestudeerde scenarioschrijver kan zijn verbeelding vormgeven m.b.v. vertel- en schrijftechnieken.
 5. Planmatig en resultaatgericht werken
  De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om op een effectieve manier doelen en prioriteiten te bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen te organiseren om deze doelen te bereiken.
 6. Flexibiliteit
  De afgestudeerde scenarioschrijver kan in diverse en soms onverwacht gewijzigde omstandigheden een constructieve bijdrage blijven leveren aan een filmproductie.
 7. Ondernemerschap
  De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om zelfstandig een professioneel bestaan op te bouwen in de filmwereld.
 8. Omgevingsgerichtheid
  De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en te gebruiken in zijn werk.
 9. Lerend vermogen
  De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om zich blijvend te ontwikkelen.
 10. Reflectief vermogen
  De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om door reflectie op het eigen handelen tot professionele verdieping te komen.
 11. Innovatief vermogen
  De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om nieuwe ontwikkelingen op het eigen vakgebied te onderzoeken en toe te passen in zijn werk.
Delen