terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, Cinematography

Laatste up-date: 17 maart 2016/AG

Overall waardering

Het programma als geheel

6,3

De Verbeelding III

4,4

Workshop fictiedecoupage 1

6,9

Workshop grip

6,9

Digitale camera- en lichttechniek 1

7,8

Workshop grading

7,8

Workshop camera assistentie

6,7

Workshop locatielicht

8,3

Algemeen
Studenten geven aan dat ze over het programma redelijk tevreden zijn. In het algemeen ervaren ze  wat weinig aandacht voor theoretische verdieping. Het zijn teveel losse lesjes van 1 of een halve dag. Liever minder les, maar dan goed en goed voorbereid. Het niveau van zowel de theorie als de praktijk vinden ze laag. Er mag best wat meer van hen verwacht worden vinden ze. Anderzijds worden vaak voorbeelden getoond die weer te moeilijk en te hoog gegrepen zijn. Daar graag wat meer aansluiten bij waar zij  zitten in hun ontwikkeling zouden ze waarderen. Het lijkt erop dat docenten nog wat zoekende zijn naar wat hun  niveau eigenlijk is.
Ook ervaren de studenten overlap in het programma. Met name het verdelen van tijd en aandacht tussen SFO en KDO is lastig. Studenten konden bijvoorbeeld vrijwel nooit bij de postproductie aanwezig zijn terwijl dat toch ook erg nuttig zou zijn.
De werkdruk is op enkele piekmomenten na goed te doen en op sommige momenten zelfs aan de lage kant. Anderzijds is er vaak geen reële planning waardoor het verwordt tot een gehaast afwerken en afvinken. De deadlines van de previs (Verbeelding III)  en de KDO waren bijvoorbeeld op dezelfde dag. Dat was erg onhandig. Al met al kregen de studenten na de SFO- en KDO-periode het gevoel dat ze in een gat vielen (het kakte in) en was het erg rommelig. 
Over de organisatie van het onderwijs (incl. roosters) en de informatievoorziening waren de studenten niet zo tevreden. Over de gemeenschappelijke oefening de Verbeelding waren de studenten ronduit slecht te spreken.

Sterke punten

  • De lessen Licht zijn duidelijk en effectief. Inhoudelijk sterk en de structuur, de planning en de deadlines waren helder. De combinatie van theorie (van tevoren lezen!) en praktijk werkt prima.
  • De vakklasevaluaties zijn zeer leerzaam. Daar wordt diep feedback gegeven en daarbij wordt de waarheid gezegd!

Verbeterpunten

  • Découpageles was ná de SFO en had beter ervoor kunnen zijn.
  • Graag meer structuur en ook meer niveau in de lessen. Docenten zijn vaak vaklui maar niet handig als docent. Vaak is niet duidelijk wat we gaan doen en teveel wordt er verteld wat we ook zelf kunnen lezen (bv 16 mm)
  • De Verbeelding viel erg tegen en scoort eigenlijk op alle onderdelen laag.  Als het erom ging de voordelen van previs als tool om het verhaal te ontwikkelen te ontdekken, dan is dat niet gelukt. Nu heeft het juist een aversie tegen werken met previs opgeroepen. Het was omslachtig en met een erg lage werkdruk: een hele week kon in één dag. We gaan nu liever weer storyboardtekenen; waarom was er geen les in samenwerken met IMVFX (bv rolverdeling en workflow). Dat had wellicht geholpen.
  • De blokkenschema’s en de data klopten vaak niet. Erg onhandig.
  • Het niveau en de werkdruk van de workshop grip waren wat laag. Dat mag best hoger!
  • De vorm van de toetsen en de beoordelingscriteria zijn vaak niet zo helder.

Wensen / verbetersuggesties

  • Graag meer lichtworkshops!
  • Misschien vanuit de faculteit wat meer hulp om meer structuur in de lessen te brengen ejn de didactiek wat te verbeteren.

 

Delen