terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, IMVFX

Laatste up-date: 17 maart 2016

Overall waardering

Het programma als geheel

6,9

De Verbeelding III

7,1

Houdini I

8,4

Compositing 1, 2 en 3

5,9

3D-1 en 3D-2

6,5

Algemeen

 • Goede en leuke opleiding, maar de kwaliteit van de daadwerkelijke lessen valt vaak tegen
 • Grote spreiding / verschillen in waardering. Studenten denken dat dit komt door de verschillen in achtergrond en ervaring. Wat voor de een nieuw is, is voor een ander soms al gesneden koek.
 • Groot verschil in waardering voor docenten
 • Te weinig aandacht voor theoretische verdieping. Met name een heldere introductie van fundamentals als kader ontbreekt en te snel wordt gedacht dat we onszelf wel redden met de software en gedetailleerde manuals. Bijvoorbeeld: VFX-filmanalyse, of hoe werkt de pipeline, waarom werkt het zoals het werkt, wat maakt een model nu een goed model, waar moet je dan vooral op letten, etc.  Nu moet je daar vaak proefondervindelijk achter komen. Dat kost onevenredig veel tijd.
 • Dit geldt binnen de Verbeelding III ook voor de studenten van de andere afstudeerrichtingen. Het werd voor hen onvoldoende duidelijk wat een previs nu eigenlijk is. Heb je dat als basis niet te pakken, dan wordt alles daarna lastig te volgen en te plaatsen.
 • Soms storende overlap tussen onderdelen waar bovendien veel (tijd) gevraagd werd waardoor een soort concurrentie tussen de onderdelen ontstond (Houdini en Nuke)
 • Niet altijd duidelijk wat er qua werkwijze van ons verwacht werd. Soms moest je per dag een eigen planning maken, andere keren juist weer niet.  Soms komt er op het laatste moment zomaar weer een opdracht bij. Ook de gevraagde werkwijze in de Verbeelding III werd pas aan het eind helder. Dat is echt te laat. Onnodig ook.
 • Wijze van toetsen en de toetscriteria vinden de studenten niet zo duidelijk.
 • Het verplichte boek Compositing (E55,-) wordt niet gebruikt (zit bij iedereen nog in de folie). Is zonde van het geld en wel slordig van de school.

 Sterke punten

 • De Houdini-lessen. Duidelijke informatie vooraf, duidelijke structuur en deadlines, heldere opdracht, goede feedback

Verbeterpunten

 • De studielast is in het algemeen te hoog en op piekmomenten véél te hoog. Lange dagen achtereen van ’s morgens tot ’s avonds 21.00 op school en soms thuis nog wat verder. Tijdens de Verbeelding III was de werkdruk juist te laag want er waren geen lessen naast de oefening.
 • Fouten in de planning, vooral door te weinig onderling overleg / communicatie van de docenten
 • Studenten zijn over twee IMVFX-docenten duidelijk niet tevreden. De precieze FB is aan de SL doorgegeven.
 • De kritiek op deze twee docenten en op de planning en ondelinge afstemming van de docenten is al vaker gegeven.

Wensen / verbetersuggesties

 • Studenten gaven aan dat didactische scholing voor betreffende docenten wellicht een mogelijkheid is.
Delen