terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, Production Design

Laatste up-date: 17 maart 2016/AG

Overall waardering

Het programma als geheel

6,9

Ontwerp en bouw studiodecor

6,9

De Verbeelding III

7

Workshop tekenen

5,9

Kunstgeschiedenis

8,4

Sketch up

7,3

Algemeen
Over het programma zijn de PDG-studenten matig tevreden. Ze hebben het programma ervaren als erg druk en vol en mede daardoor rommelig. Een soort rijdende trein die nooit eens even stopt. Op andere momenten ook weleens een sjokkende trekschuit omdat je weliswaar erg veel (bijna altijd) op school moet zijn, maar de tijd wordt vaak niet erg efficient gebruikt. (kwantiteit groot, kwaliteit laag). Hoeveel tijd je ook in de diverse onderdelen stopt, het is nooit genoeg om er echt iets van te maken. Het wordt dan dus toch afraffelen.
Studenten zijn het er over eens dat het programma erg praktisch is. Sommige studenten vinden bovendien dat er veel te weinig aandacht is voor design, terwijl het in hun beleving juist om design zou moeten gaan.

Sterke punten

  • Kunstgeschiedenis werd het hoogst gewaardeerd. De lessen vond men inhoudelijk uitdagend en zeker relevant. De docent toonde zich zeer deskundig, met oog voor de leerprocessen en wist de studenten te boeien en te inspireren.
  • De studieleider is een goede coach en is sterk in sociaal-emotionele ondersteuning

Verbeterpunten

  • Weinig echte inhoudelijke feedback op resultaten en persoonlijke feedback op waar wij individueel staan. Soms heb je wekenlang ergens aan gewerkt en dan komt er alleen wat algemene feedback. Bijvoorbeeld na de bouw van het studiodecor. Dat is soms erg teleurstellend. We zien dat een docent als Lonneke van Cinematography wel inhoudelijke en persoonlijke feedback geeft aan haar studenten. Ook Hubert Pouille en Michel Schopping zijn goede docenten, niet alleen inhoudelijk maar ze nemen ons serieus.
  • Sommige docenten geven eigenlijk niet echt les. Bijvoorbeeld bij tekenen. Het is altijd leren door praktisch zelf wat te experimenteren. Weinig feedback op inhoud, maar zeker ook op ons leerproces. Bijvoorbeeld als je moeite hebt met perspectief tekenen. Je verwacht dan van een docent dat ie soms info geeft, wat voordoet, tips en tricks geeft als houvast bij wat je moeilijk vindt, of echt naar jou kijkt waarom het niet lukt. Dat gebeurt echter mondjesmaat. Soms ben je dan tijden praktisch bezig maar ga je niet vooruit. Zeer demotiverend. Een ander voorbeeld was een (gast)docent kleding die vooral uit de reader voorlas.
  • Criteria voor beoordeling of feedback zijn vaak vaag of ontbreken. Er worden soms formulieren van de theaterschool gebruikt die enigszins functioneren.
  • Het is jammer dat bij de introducties van de oefeningen PDG vaak teveel als de praktische knutselaars neergezet worden waardoor onze medestudenten ons ook zo zien en ons zo benaderen. Daar is soms lastig tegenop te boksen.

Wensen / verbetersuggesties

  • Stoppen met het volproppen van het rooster! Graag minder verschillende dingen maar dat wat we doen meer tijd en diepgang geven. Keuzes maken. Ook graag meer lijn en focus in het programma. Docenten zeggen vaak: jullie willen ook zoveel en dat klopt. De ambitie en de motivatie zijn hoog. Maar het is aan de opleiding daar keuzes in te maken en er een haalbaar programma van te maken en grenzen te stellen.
  • Graag meer echt les, door een docent die ook echt les kan geven.
Delen