terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, Regie Fictie

Laatste up-date: 17 maart 2016/AG

Overall waardering

Het programma als geheel

6,9

Praktische voorber. op de 1e oefeningen

6

De Verbeelding III

5,5

Workshop fictiedecoupage 1

6

Spelregie A

6,3

Casting: theorie en praktijk

6,3

Spelregie B

8,7

Algemeen
Studenten vonden het programma teleurstellend. Ze hadden verwacht nu meer de diepte in te gaan. Maar: ze vonden het weinig inhoudelijk, te weinig theorie (bv over filmtaal) en te laag qua niveau (allemaal heel praktisch, eerder MBO).  Fictiedecoupage 1 en Genres zijn bijvoorbeeld wel erg elementair. Positieve uitzonderingen vormden de lessen of begeleiding van Nanouk Leopold, Michel Schöpping , Mick van Rossum en Mart Dominicus. Ook vonden de studenten het programma erg schools, terwijl de docenten juist als docent doorgaans niet zo sterk zijn. Leren van de praktijk, oké, maar docenten verschuilen zich teveel achter het doen. Het is teveel ‘wat vind je er zelf van’ en er is te weinig inhoudelijke input en feedback. Reflecteren (in eigen brein kijken) doen ze toch zelf al, er is juist behoefte aan een inhoudelijk referentiekader  naast die van henzelf. Creativiteit en uitdaging moet je vooral zelf buiten de school zoeken.

Sterke punten

 • Spelregie B was erg goed (8,7!), juist omdat de docent zich niet als docent opstelde maar als maker
 • De goede docenten nemen ons serieus. Ze benaderen ons als beginnende collegaas en niet als onwetende studenten. Dat daagt uit.
 • De medestudenten; van elkaar kun je heel veel leren, naast of ondanks de school

Verbeterpunten

 • De verbeelding III was zwak, m.n. de informatie vooraf over de oefening, onduidelijke leerdoelen, en de organisatie en werkwijze.
 • De gemeenschappelijke oefeningen zijn veel te lang in verhouding tot de leeropbrengst. Zelfs de Verbeelding III (2 weken) was nog te lang.
 • Teveel losse workshopjes, liever herkenbare blokken die elkaar afwisselen.
 • Te weinig theorie, wat er is van te laag niveau en er wat tussen de oefeningen ingepropt
 • Niet alles een beetje, liever minder maar meer de diepte in
 • Lage relevantie van veel lessen. Ze leiden juist af van verder groeien.
 • Teveel nadruk op het resultaat, te weinig veiligheid om te mogen falen
 • Door de nadruk op het samenwerken krijgt  onze eigen persoonlijke ontwikkeling te weinig aandacht

 Wensen / verbetersuggesties

 • Meer masterclasses, zoals bij de masteropleiding, bijvoorbeeld inhoudelijk analyseren van scripts en découpages, op niveau (zoals bij Mart D.)
 • Graag ook meer een serieuze benadering in rol van beginnend regisseur ipv als student
 • Kunnen we niet beter een week allerlei analyses doen i.p.v. zelf weer meedoen in de SFO?
 • Kunnen we niet beter met (onderzoeks)vragen en experiment werken ipv met leerdoelen?
Delen