terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, Scenario (concept)

Laatste up-date: 17 maart 2016/AG

Overall waardering

Het programma als geheel

7

Praktische voorber. op de oefeningen

5,3

De Verbeelding III

7,8

Scenario LFO

8,5

De actualiteit

7,8

Masterclasses

7,5

Geestelijke bagage

6,8

Dramaturgie 3, 4 en 5

8

Schrijftraining

7,8

Nederlands Film Festival

6,3

Researchopdracht Aan de bak

7,8

Opdracht Take 1

7

Algemeen
De scenariostudenten zijn redelijk tevreden over het programma. Het schrijven van het scenario voor de Locatie Fictie Oefening en de lessen dramaturgie worden het meest gewaardeerd, de praktische voorbereiding op de oefeningen het laagst. Het was op zich leuk wat setdingen mee te maken, maar het was weinig uitdagend omdat de relevantie voor scenaristen zeer laag is.
Hoewel de organisatie van het onderwijs (o.a. roosters) niet altijd vlekkeloos is, hebben studenten veel waardering voor de wijze waarop Anne en Lenina de afwezigheid van de studieleider opvangen.
Het participeren in de Verbeelding III vonden de studenten vooral leuk omdat het de eerste keer was dat ze met studenten van de andere afstudeerrichtingen samen konden werken.  Daarbij hebben ze als groep vrij autonoom gewerkt . Dat ging vrij organisch en het bleek dat ze vrij goed zelf wisten wat er wel kan en wat niet. Demotiverend  was wel dat je wist dat er maar 3 projecten gerealiseerd zouden gaan worden. Voor hen als scenaristen zit de motivatie bij participatie aan een gemeenschappelijke oefening er juist in dat er iets van hen gerealiseerd wordt. Oefenen op ideeën en scenario’s die verder niet gerealiseerd worden doen ze binnen de vakklas al genoeg.
Studenten gaven verder aan eigenlijk nauwelijks naar de aangegeven leerdoelen te kijken maar dat ze zich meer door eigen doelen, interessen of ambities laten sturen, impliciet of expliciet.

Sterke punten

  • Opdracht Take 1 was leuk omdat het eens een keer heel wat anders is.
  •  De schrijftraining van Willem Bosch is nuttig. Prettig is ook dat het informeel is en veel vrijheid biedt. Het gaat vooral over serieschrijven en dat is leuk en nuttig. Jammer is wel dat er geen aandacht is voor het ambachtelijke van sceneschrijven.

Verbeterpunten

  • De coaching bij het schrijven van het scenario voor de locatie fictie oefening zou meer aandacht aan de feedback en het leerproces kunnen geven. Jammer was ook de feedback van Rob Arends weliswaar goed was, maar zo laat dat het mosterd na de maaltijd was.
  • De wijze van toetsen is vooraf niet altijd duidelijk of er wordt niet echt op aangestuurd door de docent. Dat we in de actualiteit uiteindelijk met 10 speelfilmideeën moeten komen als afsluiting kwam voor ons als een verrassing.
  • Het dagje Nederlands Film Festival was weliswaar leuk om eens mee te maken, maar inhoudelijk bleef het nut wat onduidelijk.
  • Het is erg lastig jezelf op te peppen om tijdig aan geestelijke bagage te besteden. Meer duidelijkheid over waarover en hoe je dan later over de bagage bevraagd gaat worden, zou helpen. Dan heb je houvast met welke blik en welke mate van gedetailleerdheid je moet lezen.
  • De masterclasses zijn leuk en nuttig, maar ook wisselend qua niveau en inhoud. Maar het  is op zichzelf logisch dat het ene per individuele student meer aanspreekt en aansluit dan het andere. Eigenlijk geen punt dus, maar kritisch blijven kijken wie je wel en niet uitnodigd.
Delen