terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, Propedeuse

Laatste up-date: 17 maart 2016/AG

Overall waardering

Het programma als geheel

7,6

Filmgesch

7,7

Alg dramaturgie    werkdruk, doelen en niveau laag

6,5

Intro scenario        werkdruk, doelen en niveau laag

6,9

Intro regie prod     werkdruk, doelen en niveau laag

6,9

Verbeelding I

8,3

Intro en theorie cinematography            laag niveau

7,4

Intro Sound design

6,7

Intro en theorie montage                 werkdruk laag

7,1

Portretten.nl                    werkdruk en niveau laag

7,8

Verbeelding II

8,3

Praktijkinstruktie week

6,9

NFF

7,8

IDFA

7,5

Specialisatie  1 en 2

8

Algemeen

De propedeusestudenten zijn overall best tevreden (7,6). Ze hebben het programma met plezier gevolgd en hebben veel geleerd. De Verbeelding I en II werden het hoogst gewaardeerd (beiden 8,3) en Algemene Dramaturgie het laagst (6,5). Ook de specialisaties werden gewaardeerd (8,0), hoewel dat voor de verschillende vakklassen wel verschillend ligt.

Van een aantal onderdelen vonden de studenten het niveau en/of het tempo te laag. Dat geldt met name voor de Introducties van scenario, regie en productie, cinematography, en montage en voor Algemene Dramaturgie. Een groot deel van de studenten vond de verhouding tussen algemeen (film)onderwijs en specialisatie niet goed. Zij zouden graag meer specialistisch onderwijs willen. Hoe het systeem van toetsen en beoordelen in elkaar zit was lang niet alle studenten duidelijk.

De lange, hele dagen in de projectiezaal zijn echt teveel.

Sterke punten

 • Verbeelding I was erg leuk. De werkwijze, de uitdaging en het samenwerken (je leert elkaar kennen!) was leuk en nuttig. Het traject was helder. Het actief bezig zijn was ook erg prettig, zeker in vergelijking met de lange dagen in de projectiezaal
 • Het specialisatieprogramma van productie (Bernadette) was erg leuk en nuttig en eigenlijk voor alle studenten bruikbaar!
 • De inhoud en het tempo van de lessen van Gert de Graaf was prima.
 • Specialisatie 3 van scenario + regie samen was erg goed.
 • Specialisatie sound is goed en van niveau. Het protools deel ging daarbij voor veel studenten wat te snel.

 Verbeterpunten

 • Lange, hele dagen in de projectiezaal zitten is niet productief. Het tempo en het niveau zijn vaak laag. Het kan veel compacter. Drie uur les waarin je dan vijf begrippen leert. Concentratie zakt weg. Graag compacter en meer afwisseling. Met name de lessen montage lijken veel op voorlezen uit eigen werk. Het is best interessant maar veel te traag waardoor je aandacht en concentratie wegzakt.
 • Colleges moeten eigenlijk iets toevoegen, bv extra voorbeelden, prikkeling of de bedoeling en de kern van een leertaject schetsen. Soms extra uitleg bij lastige dingen. Wat we zelf vooraf of na het college kunnen doen, hoeft niet ín het college.  De trits doelen, reader, college(s), opdrachten/huiswerk en tentamen moet helder zijn!
  Ernie vertelt vaak om de les heen en voegt zo iets toe terwijl diverse andere docenten te dicht bij de directe stof blijven. De reader moet niet het college zijn.
 • Het leek erop dat de introducties van scenario en regie/productie geen enkele leerstof bevatten, louter illustraties.
 • De inhoud van Productie is vaak te schraal of juist ineens teveel, bijvoorbeeld het hele boek over productie. De maat is een beetje weg. Ook een discussie tussen drie producenten over het vak waar wij dan als toeschouwers bijzitten gaat een beetje over ons hoofd heen.
 • Ook cinematohraphy is véél te gemakkelijk. Veel studenten vinden dat ze daar weinig hebben geleerd.
 • Diverse docenten en ook gastdocenten zijn prima vakmensen maar het lesgeven gaat ze niet goed af.
 • Er zat dubbeling tussen de lessen montage en de lessen van Gert de Graaf
 • Algemene Dramaturgie is steeds hetzelfde, het blijft hangen. Als het punt al lang duidelijk is, wordt het nog een aantal keren herhaald. Ook de lijn, waar het naar toe gaat, is niet zo helder. Gaat het nu om het leren analyseren? Of om de inhoud van de analyses zelf? Terwijl het belang van een filmanalyse vaak gerelativeerd wordt als zo kun je het ook zien. Het is een mening.
 • De praktijkinstructieweek was niet voor iedereen even nuttig. Voor de een teveel, voor de ander te weinig. Wellicht beter het vrijwillig te maken, alleen voor degenen die het nodig hebben.
  Het leek voornamelijk voorbereiding op de HDAV opdracht terwijl de opdracht zelf (nog) niet geïntroduceerd was. Leek de studenten beter van wel.
  Niet alle docenten waren daarbij goed geïnformeerd over de HDAV-opdracht. De ex-studenten die het sounddeel verzorgeden waren erg zenuwachtig.
 • Het IMVFX-specialisatieprogramma was eveneens voor de een teveel en voor de ander te weinig. Er zijn grote niveauverschillen. Studenten helpen elkaar en dat werkt wel. Studenten missen les in programmeren. 14 v/d 16 studenten kunnen dat niet terwijl het wel gevraagd wordt. De docent helpt je niet zozeer om iets te snappen, maar lost je problemen voor je op. Dat is toch niet de bedoelding?
 • In het algemeen zijn de beoordelingscriteria vaak onduidelijk.
  4 van de 16 vragen in het montagetentamen gingen over het boekje van Walter Murch  (1 vraag zelfs uit de inleiding) terwijl het boekje eerder illustratie bij dan de leerstof zelf was. Dat is vreemd gezien de leerdoelen.

 Wensen / verbetersuggesties

 • Niet alle docenten gebruiken de microfoon in de collegezaal. Daardoor is het soms niet goed te volgen. Graag wél de microfoon gebruiken.
 • De verslagen van bv IDFA bv worden standaard met een 7 beoordeeld of je er nu werk van hebt gemaakt of je er juist wat van af hebt gemaakt. Graag meer inhoudelijke feedback en meer onderbouwing van het cijfer, zodat je ook een 8 of een 9 kunt halen.
 • De lessstof Geluid is interessant en van niveau maar wel een erg subjectieve visie en soms wat lastig opgeschreven qua nederlands, bijvoorbeeld met rare vergelijkingen. De reader bezorgt daarmee diverse studenten veel stress.
 • Lesstof via Transfer sturen werkt niet goed want het is na een week al weer weg.
Delen