kunstenmonitor 2015

In het najaar van 2014 heeft de meting plaatsgevonden onder de afgestudeerden van het academisch jaar 2012-2013. Helaas was het aantal respondenten te laag om tot een zinvolle interpretatie van de resultaten te kunnen komen. Als wij onder dit voorbehoud dan toch naar de resultaten kijken:

Bacheloropleiding

  • de algemene tevredenheid over de opleiding is gedaald van 75/79 naar 50%
  • de oordelen over programma, docenten en examineren en andere aspecten zijn over de hele breedte lager dan de jaren ervoor
  • het lijkt erop dat de werkgelegenheid goed is: de werkloosheid is weliswaar iets gestegen (van 4,8% in 2013 naar 5,3% in 2014) maar nog steeds heeft het overgrote deel (94,7%)  van de respondenten  werk gevonden.

Masteropleiding

  • de respondenten zijn overall allemaal tevreden over de opleiding
  • de oordelen over  programma, docenten en examineren en andere aspecten geven een wisselend beeld
  • over de geboden keuzemogelijkheden waren alle respondenten tevreden
  • de opbouw en samenhang van het programma kunnen beter
Delen