AV-magazijn

Het magazijn beschikt over moderne, marktconforme apparatuur en wordt bemand door Wouter Nobel, Frank Brok en Eduard Bachrach. Zij verzorgen het beheer, de uitgifte en het inchecken van de apparatuur.

Openingstijden: 09.00 - 17.00 uur

sluis en dienstingang

Zie verder ook onder 'productionele informatie'.

Belangrijk

verzekeringen en aansprakelijkheid
De student/gebruiker is aansprakelijk voor iedere vorm van schade die in het kader van een productie of anderszins wordt toegebracht aan roerende of onroerende goederen van de Filmacademie of derden. Elke student dient daartoe een WA-verzekering af te sluiten.

De Filmacademie heeft tevens een transportverzekering met werelddekking afgesloten die geldt bij schade aan  alle apparatuur die de academie gebruikt.

Voor het lenen van apparatuur moet de academie uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geven. Geleende apparatuur, indien buiten de academie bewaard, moet in een afgesloten ruimte (niet zijnde een buiten geparkeerde auto) staan. 

Naast de transportverzekering worden ook binnen de afdeling Productie zogenaamde productieverzekeringen afgesloten. Dit wordt per productie bepaald.

Tenslotte heeft de AHK voor alle faculteiten een WA-verzekering afgesloten, waar zo mogelijk een beroep op gedaan kan worden door de Filmacademie.

Het melden van schades en overleg over de te bewandelen weg moet in overleg met de studieleider Productie worden gedaan bij Hanneke Bloemendal, het hoofd financiën en faciliteiten. Bij grotere producties lopen de meldingen over het algemeen via de verantwoordelijke productiestudent.

Delen