groen licht procedure fictie en documentaire

In de loop van de ontwikkeling van een project vindt tenminste twee keer een ‘groen-lichtmoment’ plaats. Het coachesoverleg geeft dan toestemming voor de overgang naar een volgende fase. Groen licht (GL) betekent dat het project voldoet aan alle vereisten van de betreffende fase en dus: toestemming om door te gaan met de verdere ontwikkeling.

 • 1e Groenlichtmoment: bespreking op dinsdag 13 oktober in het BO (uiterlijk 9 oktober inleveren bij Monique Robeerst).      
  Op basis van de voorliggende synopsis wordt gekeken naar technische en logistieke haalbaarheid binnen de randvoorwaarden. Er wordt een uitspraak gedaan over de zaken waarvoor speciale toestemming gevraagd moet worden (kinderen, dieren, nachtshoots e.d. zie randvoorwaarden) Het kan zijn dat er een alternatief plan moet worden ontwikkeld.
 • 2e Groenlichtmoment fictie: 4 weken voor 1e draaidag 
  Op basis van filmplan fictie en op voordracht van de RPS-coaches wordt toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment moet er een timing zijn en worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, het aantal locaties, praktische haalbaarheid en veiligheid locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur, scenes met auto’s e.d.
 • 2e Groenlichtmoment documentaire: 2 weken voor 1e draaidag   
  Op basis van filmplan documentaire en op voordracht van de RP-coaches wordt toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, het aantal locaties, nachtshoots e.d.

Geen groen licht
Als het project (nog) niet voldoet, zijn er twee mogelijkheden:

 • Oranje licht: aanvullen/verder ontwikkelen en opnieuw inleveren voor GL.
 • Rood licht bij Groenlichtmoment 1: Ontwikkel plan B. 
 • Rood licht bij Groenlichtmoment 2: geen toestemming om de productiefase in te gaan totdat GL is verkregen.

NB. Als de plannen echt inhoudelijk of productioneel wijzigen willen we dat zo graag zo snel mogelijk horen. Het kan zijn dat de groenlicht-procedure opnieuw moet worden doorlopen.

Delen