randvoorwaarden 3e jaars films

(Laatste update: 9 december 2015/AG)

De derdejaarsfilms moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

Lengte De maximale lengte is voor fictiefilm 10 minuten(inclusief titels). En voor een documentaire 15 minuten (inclusief titels). Een afwijking van 2 min. daarna nog toegestaan.

Budget De afdeling productie stelt een budget ter beschikking van € 2.000,- voor een documentaire en € 5.500,- voor een fictieproject. Bij een te hoog uitvallende begroting dient de begroting en/of het scenario/filmplan te worden aangepast. Het is niet toegestaan om extra financiering te zoeken voor een derdejaars oefening. Dit in verband met het feit dat de academie alle ruimte voor extra fondswerving wenst te reserveren voor de eindexamenproducties. Dat geldt ook voor materiële sponsoring (camera’s e.d.).

Crew De crews worden op hoofdfuncties samengesteld uit de studenten uit het derde jaar en van de masteropleiding Composing for Film (Conservatorium van Amsterdam). De uiteindelijke beslissing over de crewsamenstelling ligt bij de studieleiders.

Fictie: hoofdfuncties: productie, regie, scenario, componist, cinematography, licht, production design, sound design, IMVFX, montage en postproductiecoördinator.

Bij documentaires bestaat de opnamecrew uit maximaal 4 personen (regie, productie, geluid en camera). Andere hoofdfuncties zijn in ieder geval sound design, componist, montage en postproductiecoördinator.

cursisten van de eenjarige cursussen van de academie fungeren als licht-, productie- en production designassistenten.

assistenten uit lagere jaren of van buiten de academie mogen alleen worden ingezet na toestemming van de desbetreffende studieleider.

Buitenland De derdejaars oefeningen mogen niet in het buitendland worden gedraaid.

Kinderen en dieren Het werken met kinderen en dieren is moeilijk, kost tijd en geeft planningsproblemen. Teams die met kinderen en/of dieren willen werken, dienen op dit punt vooraf speciale toestemming te krijgen van het bacheloroverleg. Dit kan betekenen dat het scenario aangepast, dan wel vereenvoudigd moet te worden.

Muziek Voor de muziek van de 3e-jaarsfilms wordt samengewerkt met de studenten van de masteropleiding Composing for Film. Dat sluit niet uit dat er, naast gecomponeerde muziek, ook bestaande muziek gebruikt kan worden. Bij het gebruik van bestaande muziek dienen de muziekrechten geregeld te zijn.

De draaiperioden van de derdejaars producties vinden plaats tussen november en maart. Houd dus rekening met korte, koude draaidagen. Het is daarom zeker niet aan te raden om ’s nachts te draaien.

Begroting De begroting dient sluitend te zijn (inclusief kleurcorrectie) en wordt goedgekeurd door de productieafdeling. De begroting is transparant en inzichtelijk, ook voor de crewleden van de andere disciplines.

Drager Er wordt digitaal gedraaid.

Draairatio Er wordt uitgegaan van een gezonde draaimentaliteit bij producent, cameraman en regisseur. Er moeten dagrapporten zijn, er moet getimed zijn. Je moet je bewust zijn van wat er gedraaid is. Streef naar maximaal:

 • Fictie: 1:10 (film) of 1:12 (digitaal)
 • Documentaire: 1:15 (film of digitaal)

Draaidagen

 • Fictie maximaal 5 (excl. in- en uitcheckdag)
 • Documentaire maximaal 7 draaidagen + 1 rustdag (excl. in- en uitcheckdag)

Duur draaidagen

 • Maximaal 10 uur tussen crewcall en wrap (inclusief lunch);
 • 12 uur tussen ‘uit en thuis’ voor ieder lid van crew & cast;
 • Turn-around bij night shoot van 12 uur (stel 3 uur ’s nachts thuis, dan pas om 15.00 uur de volgende call);

Locaties Fictie: Per draaidag maximaal 1 locatie. Binnen een locatie is filmen op verschillende plekken toegestaan, maar geen ‘company move’, dus maximaal 5 locaties in totaal.

Postproductieperiode

 • kleurcorrectie vindt plaats op de academie. Voor deze kleurcorrectie graden de Cinematography studenten elkaars film.
 • beeldmontage: maximaal 3 weken (fictie) en 4 weken (documentaire).
 • 1 dag opnamen componisten.
 • geluidsnabewerking: 2 weken geluidsmontage, 1 week mixage in een surroundstudio. Tijdens de mixage moet de kleurgecorrigeerde definitieve beeldversie compleet met titels beschikbaar zijn.
 • Aantal dagen VFX wordt vooraf bepaald in overleg met de VFX-coach.
Delen