richtlijnen apparatuur 3e jaars films

CAMERA
Er wordt gedraaid met de op de academie aanwezige camera’s: de fictieoefeningen worden gedraaid met de F3 of de Red One, de documentaire projecten worden gedraaid met de F800. Indien er geen apparatuur beschikbaar is zal de vakklas camera voor de benodigde apparatuur zorgen.

LICHT
Het gebruik van een aggregaat is toegestaan mits de locatie dit afdwingt en het budget dit toelaat. De grootte van het lichtpakket dient altijd vooraf te worden overlegd met Raymond Grégoire. De lichtapparatuur dient vervoerd te worden in een daarvoor geschikt voertuig, daarbij rekening houdend met het wettelijk maximaal toegestane laadvermogen.

GRIP
Het gebruik van een tulip-crane is toegestaan, mits de workshop grip met goed gevolg is afgesloten en de crane op veilige en verantwoorde wijze vervoerd kan worden.

GELUIDSOPNAME
Meersporenrecorder, meersporenmixer, mono-, stereo- en surroundset met minimaal drie zenders en draadloze afluistering met IFB-set en hoofdtelefoon.

TRANSPORT
I
ndien de begroting dit dekt, kan er een bus van max. 20m3 worden gehuurd. De (licht)apparatuur dient vervoerd te worden in een daarvoor geschikt voertuig, daarbij rekening houdend met het wettelijk maximaal toegestane laadvermogen. Bij B-rijbewijs maximaal 3500 kg (inclusief gewicht van het voertuig zelf en de inzittenden). Een aanhanger (dus ook aggregaat) mag alleen gereden worden met rijbewijs B-E. De bestuurder is persoonlijk verantwoordelijk voor veroorzaakte schade en ongevallen en voor boetes voor verkeersovertredingen.

in- en uitchecken van apparatuur

Delen