inleiding derdejaars films

In het derde jaar worden een aantal gemeenschappelijke documentaire- en fictieprojecten gerealiseerd. Studenten participeren vanuit hun eigen discipline.

In dit digitale document tref je op hoofdlijnen alles aan dat je wilt/moet weten bij het maken van de derdejaars films. Het betreft de zowel de opdracht, de randvoorwaarden: de beschikbare tijd, materialen en middelen als de spelregels die de Filmacademie hanteert.Je kunt doorklikken voor meer specifieke informatie. Al deze documenten vind je ook in de digitale studiegids onder productionele informatie/ formulieren en documenten.
Als je de informatie goed doorleest zou je precies moeten weten wat er van je verwacht wordt en wat mag en kan. Met name de productiestudenten zullen veel gebruik maken van de informatie.
We wensen jullie heel veel succes en plezier bij het maken van je film(s).

opdracht
Studenten Regie, Productie en Scenario ontwikkelen gezamenlijk een filmplan dat na goedkeuring door het coachesoverleg verder wordt uitgewerkt. De studenten van de andere disciplines worden zo vroeg mogelijk bij de voorbereidingen betrokken. Voor de muziek wordt (verplicht) samengewerkt met studenten van de masteropleiding Composing for Film.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen wordt gewerkt binnen de gestelde randvoorwaarden en met de gegeven apparatuur en faciliteiten.

  1. Houd je aan het gegeven tijdpad waarin een aantal meetmomenten is opgenomen. In deze groen-lichtprocedure beoordeelt het coachesoverleg of de plannen ‘groen licht’ krijgen om een volgende fase van ontwikkeling in te gaan. De studenten productie zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken en zorgen voor alle communicatie, verspreiding van de informatie, publiciteit en juridische zaken.

organisatie en coördinatie
Anita Smit is als voorzitter van de planningscommissieaanspreekpunt voor alle productionele zaken die (de organisatie van) de projecten beïnvloeden. Verzoeken om af te mogen wijken van de gegeven deadlines worden gericht aan de planningscommissie.

begeleiding / coaching
Ieder project wordt begeleid door een productiecoach en de post-productiecoach.
Voor alle zaken die het project beïnvloeden (preproductie, opname en postproductie) zijn zij aanspreekpunt. Deze coaches dragen intern zorg voor verspreiding van de informatie voor zover dit niet wordt verzorgd door de productiestudent(en).
De verschillende afstudeerrichtingen verzorgen de coaching van hun eigen studenten bij de uitvoering van de oefening. Bij de draaidagen van fictieprojecten is ook een door de academie aangetrokken opnameleider betrokken.

Tijdens de postproductie vinden op de woensdagen coachingssessies plaats over de voortgang van de projecten.

Delen