inleiding eindexamenfilms

Als afsluiting van hun hun opleiding maken studenten eindexamenfilms. Elke eindexamenfilm is een gezamenlijk product (eindwerk), maar studenten worden individueel beoordeeld op hun specifieke individuele bijdrage aan de realisering van de films. De studenten regie en scenario werken aan  één film; studenten van de andere afstudeerrichtingen werken vaak aan meerdere films.
In dit document tref je op hoofdlijnen alles aan dat je wilt/moet weten bij het maken van de eindexamenfilms. Het betreft de zowel de opdracht, de randvoorwaarden: de beschikbare tijd, materialen en middelen als de spelregels die de Filmacademie hanteert. Deze zijn opgesteld met de jarenlange ervaring met het begeleiden in het achterhoofd en met als doel om het maken van alle films goed en veilig te laten verlopen en jullie optimaal te begeleiden bij jullie maakprocessen en voor te bereiden op je toekomstige beroep.
In het digitale document kun je doorklikken voor meer specifieke informatie. Al deze documenten vind je ook in de digitale studiegids onder productionele informatie/ formulieren en documenten.
Als je de informatie goed doorleest zou je precies moeten weten wat er van je verwacht wordt en wat je mag. Daarna(ast) is dit document opgezet als klein naslagwerk. Met name de productiestudenten zullen veel gebruik maken van de informatie.
We wensen jullie heel veel succes en plezier bij het maken van je film(s).

opdracht
Realiseer gezamenlijk een fictiefilm of een documentaire op basis van eigen onderwerpkeuze en eigen research, waarmee je ieders kwaliteiten kunt tonen. Doe dit binnen de gestelde randvoorwaarden en met de gegeven apparatuur en faciliteiten. Houd je aan het gegeven tijdpad waarin een aantal meetmomenten is opgenomen. In deze groen-lichtprocedure beoordeelt het bacheloroverleg of de plannen ‘groen licht’ krijgen om een volgende fase van ontwikkeling in te gaan. De productiestudenten zorgen voor alle verspreiding van de informatie, publiciteit, verzekeringen en juridische zaken.

organisatie en coördinatie
Anita Smit is als voorzitter van de planningscommissieaanspreekpunt voor alle productionele zaken die (de organisatie van) de projecten beïnvloeden. Verzoeken om af te mogen wijken van de gegeven deadlines worden gericht aan de planningscommissie.

begeleiding /coaching
Ieder project wordt begeleid door een productiecoach en de post-productiecoach.
Voor alle zaken die het project beïnvloeden (preproductie, opname en postproductie) zijn zij aanspreekpunt. Deze coaches dragen intern zorg voor verspreiding van de informatie voor zover dit niet wordt verzorgd door de productiestudent(en).
De verschillende afstudeerrichtingen verzorgen de coaching van hun eigen studenten bij de uitvoering van de oefening. Bij de draaidagen van fictieprojecten is een door de Filmacademie aangetrokken externe opnameleider betrokken.

Delen