stijlpresentatie

Tijdens deze presentatie zijn in ieder geval alle heads aanwezig en de coaches/studieleiders vanuit de diverse vakklassen. Het de bedoeling dat jullie vanuit je eigen vak/departement vertellen hoe je de film voor je ziet en hoe je denkt dat te gaan realiseren. Het is belangrijk om het hier vooraf met alle betrokkenen over te hebben zodat je straks allemaal dezelfde film gaat maken en er geen onnodige discussies op de set ontstaan.

Jullie dienen dus je huiswerk vooraf goed te doen om tijdens de stijlbespreking met een helder verhaal te komen over je plan van aanpak en de gekozen stijl.

Voorafgaande aan de stijlbespreking dienen tijdig de decoupage/cameraplannen, sound designplannen, draaiplanning  en andere relevante informatie verspreid te worden onder alle heads en de coaches, zodat tijdens de stijlbespreking ook de haalbaarheid besproken kan worden.

Tijdig = minimaal een werkdag vantevoren.

Delen