tweede jaar: ambacht en samenwerken

(laatste update 6 juni 2017/AG)

algemene typering

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • algemene dramaturgie II  1 EC
  verdieping van begrippen en principes uit de klassieke dramaturgie en het belang van dramaturgie voor de verschillende vakdisciplines
 • filmanalyse II  2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres II  1 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film- en literatuurlijst II  3 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk/theorie:

 • Houdini   3 EC
  kennismaking met de basisprincipes van de 3D software Houdini
 • 3D   3 EC
  inzicht verkrijgen in animatietechnieken in Maya
 • compositing A   2 EC
  D renders integreren in fotorealistisch materiaal
 • Dynamics   4 EC
  doormiddel van een combinatie van de dynamics in Maya en Houdini een shot creëren
 • compositing B   4 EC
  de principes van 3D tracking en hoe dit gebruikt kan worden voor integratie van live action materiaal
 • creature creation   5 EC
  het creëren van een creature in Maya, Houdini, Zbrush en Mari
 • techniek   1 EC
  introductie van de geschiedenis van digitale video en de basisprincipes van de omgang met hard- en software
 • tekenen   1 EC
  model en perspectief tekenen
 • karakter animatie 1   3 EC
  basisprincipes van het animeren van een 3D karakter
 • karakter animatie 2   3 EC
  verfijnen van de animatie van het 3D karakter
 • storyworlds   5 EC
  bouwen van een 3D omgeving mét interactie in de game engine Unity

4. festivals:

5. individuele opdrachten:

 • scriptie   2 EC
  onderzoek doen naar een technisch onderwerp
 • afstudeerplan  2 EC
  uitzetten van het persoonlijk leertraject voor het 3e en 4e jaar
Delen