Naar inhoud

Studiegids

Archief
 

propedeuse: basisjaar

Het eerste jaar, de propedeuse,  biedt een stevige algemene basis voor het professionele filmmaken en vormt daarmee het fundament van het 4-jarige programma.

De studenten van alle afstudeerrichtingen samen volgen grotendeels een gemeenschappelijk programma waarin de 'fundamentals' van het filmmaken aan bod komen, zowel artistiek/inhoudelijk als technisch. Diverse basistheorie, kleine praktijkoefeningen en festivalbezoek wisselen elkaar af en leren de studenten wat hun toekomstige filmvak inhoudt en kan bieden.

Daarnaast zijn er vijf specialistische onderwijsblokken waarin de student samen met klasgenoten van de eigen afstudeerrichting dieper kennis maakt met artistieke/inhoudelijke en technische inhouden van de eigen afstudeerrichting.

De student kan in het propedeusejaar nader onderzoeken of zijn/haar opleidingskeuze de juiste is. Andersom is het voor de opleiding een gelegenheid om gedurende een langere periode de geschiktheid van de student nader te onderzoeken.

Aan het eind van het schooljaar wordt formeel vastgesteld of de student toegang krijgt tot de hoofdfase van zijn/haar afstudeerrichting. Daarvoor moet de student voldoende studiepunten behalen en in sommige gevallen ook voldoen aan enkele specifieke eisen van hun afstudeerrichting.
(zie verder propedeutisch examen).

Als de student alle onderdelen van de propedeuse met succes heeft afgerond, ontvangt hij het propedeutisch getuigschrift.

Delen