eindexamenfilms

Als afsluiting van hun hun opleiding maken studenten van de verschillende afstudeerrichtingen eindexamenfilms. Elke eindexamenfilm is een gezamenlijk product (eindwerk), maar studenten worden individueel beoordeeld op hun specifieke individuele bijdrage aan de realisering van de films.

handleiding eindexamenfilms

herschrijven scenario eindexamenfilm - 15 EC

in overleg herschrijven van de eerste versie tot een eindversie

algemene typering en inhoud
Je schrijft meerdere versies van het scenario voor de eindexamenfilm tot een goedgekeurde eindversie. Het voorbereidende werk hiervoor en het schrijven van de eerste versie heb je al in het derde jaar gedaan. Je hebt wekelijks overleg met de producent en regisseur om tot een produceerbare eindversie te komen, en wordt hierin begeleid door een docent. Tevens heb je periodiek overleg met je buitencoach (een professionele scenarist of regisseur) en de betrokken omroepdramaturg. Achteraf schrijf je een kort reflectieverslag, waarin je – naast je eigen ontwikkeling - vooral ingaat op de samenwerking.

leerdoelen
De student laat zien dat hij/zij in staat is tot:

  1. maken en uitvoeren van een werkbare planning;
  2. nakomen van deadlines;
  3. constructief verwerken van feedback;
  4. in samenwerking tot stand brengen van een eindversie scenario, waarin een eigen signatuur zichtbaar aanwezig is;
  5. bewust stilstaan bij het leerproces en de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarin verwoorden, vooral gericht op de samenwerking.

onderwijsvorm
zelfwerkzaamheid, werken in RPS-teamverband

docent
Hans Heesen

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

toets
eindversie scenario eindexamenfilm
individueel leer / reflectieverslag

beoordelingDe student krijgt de studiepunten toegekend indien:

  • voldoende actieve participatie in de samenwerking (voorwaarde)
  • alle deadlines zijn strikt nagekomen (voorwaarde)
  • een voldoende voor het geschreven werk (O/V)
  • een voldoende voor het leer / reflectieverslag (O/V)

studiebelasting
15 EC (420 uur)

Delen