sluis en dienstingang

Buiten de openingstijden van de academie kunnen studenten onder strikte voorwaarden beperkt toegang krijgen tot het gebouw om setmateriaal/apparatuur terug te brengen. De studieleiding van de afstudeerrichting Productie of de planningsvergadering dient hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Voor praktische vragen kun je bij de receptie of de gebouwbeheerder terecht. Bij verkeerd gebruik is het mogelijk dat het inbraakalarm afgaat. Kosten die hierdoor ontstaan worden op de betreffende student c.q. productie verhaald.

Opgeslagen zaken bij de dienstingang dienen na een dag te worden opgeruimd of weggegooid.
Vermeld altijd je naam en telefoonnummer op de spullen die je hier neerzet.

Delen