randvoorwaarden

De eindexamenfilms moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

Lengte De lengte van een eindexamenfilm is een (gemotiveerde) keuze van de makers, maar deze moet wel worden goedgekeurd door het bacheloroverleg (zie ook 3e groen licht) afhankelijk van het ontwikkelde filmplan en de productionele haalbaarheid binnen het overeengekomen traject. In principe ligt de lengte tussen 15 en 30 minuten (inclusief titels). Een kortere lengte kan in bijzondere gevallen ook worden toegestaan. Na goedkeuring zal worden gecoached op deze overeengekomen lengte. Een afwijking van 10% naar boven is toegestaan, met dien verstande dat de omroepen een absoluut maximum hanteren van 30’. Houd er bij je afwegingen rekening mee dat er festivals zijn (Berlijn) die films tot max. 20’ programmeren. Er mag (in lengte) geen aangepaste versie gemaakt worden.

Budget De afdeling productie stelt een budgetindicatie vast dat varieert van € 4.000,- tot maximaal € 8.500,-. Criteria zijn de lengte, de inhoud en de beoogde vormgeving van de productie. Daarnaast is een eventuele bijdrage van een van de publieke omroepen mogelijk. Ook is het bij de eindexamenfilms mogelijk naar sponsoring en andere vormen van financiering te zoeken om de begroting sluitend te krijgen. Bij een te hoog uitvallende begroting dient de begroting en/of het scenario/filmplan te worden aangepast.

Crew De crews worden op hoofdfuncties samengesteld uit de studenten uit het vierde jaar en de masteropleiding Composing of Films. Er wordt naar gestreefd om de crew op de hoofdfuncties van alle producties samen te stellen voor de zomervakantie. De uiteindelijke beslissing over de crewsamenstelling ligt bij de studieleiders.

 • hoofdfuncties fictie: productie, regie, scenario, cinematography, licht, production design, sound design, IMVFX, montage en postproductiecoördinator.
 • hoofdfuncties documentaires: de opnamecrew bestaat uit maximaal uit 4 personen (regie, productie, geluid en camera). Verder zijn er een postproductiecoödinator en een editor.
 • De muziek voor de eindexamenproducties wordt gecomponeerd door studenten van de masteropleiding Composing for Film (Conservatorium van Amsterdam) componeren de muziek.
 • cursisten van de eenjarige cursussen van de academie fungeren als licht-, productie- en production designassistenten.
 • assistenten uit lagere jaren of van buiten de academie mogen alleen worden ingezet na toestemming van de desbetreffende studieleider.

Buitenland Documentaires mogen bij uitzondering in het buitenland gedraaid worden. Fictie films mogen hooguit in België of Duitsland (en niet te ver over de grens) draaien. Voor beiden dient vooraf toestemming te worden verkregen van het bacheloroverleg.

Kinderen en dieren Alleen bij hoge uitzondering na toestemming van het bacheloroverleg.

Muziek Voor de muziek van de eindexamenfilms wordt evenals in het derde studiejaar samengewerkt met de studenten van de masteropleiding Composing for Film. Dat sluit niet uit dat er, naast gecomponeerde muziek, ook bestaande muziek gebruikt kan worden. Bij het gebruik van bestaande muziek voor een eindexamenfilm dienen de muziekrechten geregeld te zijn.

Drager Er mag gedraaid worden op film of digitaal.

Draairatio Er wordt uitgegaan van een gezonde draaimentaliteit bij producent, cameraman en regisseur. Streef naar maximaal:

 • Fictie: 1:8 (film), 1:20 (digitaal)
 •  Documentaire: 1:10 (film), 1:25 (digitaal)

Draaidagen

 • Fictie maximaal 9, te draaien in een aaneengesloten periode inclusief reistijd en exclusief 2 rustdagen.
 • Documentaire maximaal 21 draaidagen, binnen de geplande opnameperiode.

Duur draaidagen

 • Maximaal 10 uur tussen wrap en call (inclusief lunch);
 • 12 uur tussen ‘uit en thuis’ voor ieder lid van crew & cast;
 • Turn-around bij night shoot van twaalf uur (stel 3 uur ’s nachts thuis, dan pas om 15.00 uur de volgende call);

Locaties Fictie: per draaidag maximaal 1 locatie. Binnen een locatie is filmen op verschillende plekken toegestaan.

Postproductieperiode

 • kleurcorrectie 1 á 2 dagen extern. De kosten daarvan dienen in het productiebudget te zijn opgenomen.
 • beeldmontage: maximaal vijf weken (fictie) en zes weken (documentaire).
 • 1 dag opnamen componisten.
 • geluidsnabewerking: 3 weken geluidsmontage, 1 week mixage in een surround studio.
 • Aantal dagen VFX wordt vooraf bepaald in overleg met de VFX-coach.
Delen