De productiemap wordt door de producer hard-copy en digitaal ingeleverd bij de productiecoach en bevat alle informatie m.b.t. de productionele oplevering en afhandeling.
De map bevat over het algemeen:

Legenda

 • Productieformulier
 • Productieboekje
 • Planningen, callsheets en dagrapporten
 • Alle correspondentie betreffende de productie
 • Definitief script en filmplan (fictie), filmplan (docu)
 • Decoupage (fictie), plan van aanpak (docu)
 • Begroting
 • Nacalculatie + plan voor het traject van nafinanciering
 • Productievoorschotten (aanvragen en afrekeningen)
 • Rekeningen en bestelbonnen
 • Contracten
 • Quitclaims
 • Music cue sheets
 • Opleverlijst postproductie
 • Logboek en omroepformulier
 • Dialooglijst (o.a. t.b.v. de ondertiteling) – zowel Nederlandse als Engelse versie
 • Pers en publiciteit (persmap)
Delen