excursie - 1 EC

onderzoeken van de laatste ontwikkelingen binnen cinematography, op internationaal niveau

algemene typering en inhoud
Ieder jaar organiseert de vakklas cinematography vaak in samenwerking met andere vakklassen een excursie naar het buitenland voor de derde- en vierdejaars cinematography studenten. Hierbij worden indien mogelijk verhuubedrijven, filmsets en filmscholen bezocht met de bedoeling inzicht te verschaffen over hoe het in het buitenland op cinematography gebied aan toegaat.

leerdoelen
Na afloop van de excursie heeft de student:

  1. zijn kennis vergroot van buitenlandse instellingen, die tijdens de latere beroepsuitoefening belangrijk kunnen zijn.
  2. buitenlandse filmscholen en verhuurbedrijven bezocht
  3. diverse musea en gebouwen bezocht en op die manier inzicht gekregen in verschillende kunststromingen en stromingen in de architectuur.

competenties
8,9,7,11

onderwijsvorm
excursie en opdracht

contacttijd
20
uur

docenten
Mick van Rossum, Raymond Gregoire , Juul Bovenberg, Marc Matze , Lonneke Worm

toets
schriftelijke opdracht en beeldmateriaal

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend wanneer er sprake is van:

  • actieve deelname aan de excursie;
  • voldoende resultaat van de (tijdig ingeleverde) opdrachten.

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen