scriptie - 4 EC

gestructureerd onderzoeken van een beroepsvraag of beroepsprobleem 

algemene typering en inhoud
De scriptie is een schriftelijk werkstuk waarin je op gestructureerde en verantwoorde wijze een beroepsvraag onderzoekt of beroepsprobleem behandelt, uiteraard binnen het inhoudsdomein van Cinematography.
De student heeft in het 3e jaar een voorstel gemaakt en voert dit in het vierde jaar uit.

leerdoel
De student laat zien dat hij in staat is een relevante beroepsvraag of beroepsprobleem op het gebied van Cinematography gestructureerd te onderzoeken 

onderwijsvorm
zelfstandig werken met enkele begeleidingsmomenten.

toets
geschreven scriptie

beoordeling
De scriptie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • de onderzoeksdoelstelling;
  • probleemstelling en afbakening
  • onderzoeksvraag
 • het inhoudelijke niveau van het onderzoek;
  • (theoretisch) kader
  • research, literatuur- of ander onderzoek
  • verdieping
 • het inhoudelijke niveau van de conclusie(s);
  • reflectie op het onderzoek
  • beantwoording onderzoeksvraag
 • de uitvoering;
  • opbouw betoog
  • kwaliteit van de rapportage
  • Nederlandse taal

studiebelasting
4 EC (112 uur)

Delen