derde jaar: verdiepen en experimenteren

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III  4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

 3. vakspecifieke praktijk/theorie:

4. festivals

5.  individuele opdrachten/stage:

 • vrije ruimte   2 EC
  door de student zelf in te vullen ruimte om eigen passie en interesse in te volgen.
 • masterclasses   3 EC
  masterclasses ter voorbereiding op de meesterproeven
 • meesterproef 1   13 EC
  verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de gekozen specialisatie(s)
 • meesterproef 2   13 EC
  verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de gekozen specialisatie(s)
 • stage   10 EC
  participeren in een professionele beroepspraktijk
Delen