derde jaar: verdiepen en experimenteren

algemene typering

de IMVFX studenten starten in het derde jaar met het commercial blok. De studenten voeren de eventuele vfx uit voor de diverse commercials. Daarna wordt er gestart met het verder uitwerken en uitvoeren van het concept voor de individuele Meesterproef die aansluit bij hun, in het afstudeerplan, beschreven leerdoelen. In het najaar starten de studenten met de pr├ęproductie voor de VFX van de 3e jaars fictiefilm. Na de kerst vinden de opnames en de postproductie hiervan plaats. Indien hun specialisatiekeuze voor de Meesterproef 2 3D Unity of 3D karakteranimatie is, dan starten de studenten met het maken van hun concept hiervoor. Dat betekent bij 3D Unity het maken van een interactieve 3D wereld en bij 3D karakteranimatie het maken van een 3D animatie verhaal-scene. De studenten die hebben gekozen voor 3D Unity of 3D karakteranimatie, doen niet mee aan de 3e jaars fictiefilm (of er moet voldoende mogelijkheid zijn om voor deze film een karakter te animeren). Vanaf ongeveer midden mei start de stageperiode; deze periode duurt tot 1 oktober.

Delen