derdejaars fictie film – 4 EC

deelnemen aan de derdejaars films vanuit het vfx departement.

algemene typering en inhoud
In het derde jaar worden in principe 10 gemeenschappelijke projecten gerealiseerd: 5 documentaires en 5 fictiefilms. Studenten participeren vanuit hun eigen discipline. Studenten Cinematography, Montage, Productie en Scenario werken aan meerdere projecten mee en worden vanuit hun afstudeerrichting ingedeeld.

handleiding 3e jaars fictiefilms

Leerdoelen

De student werkt mee aan de films van de eigen lichting vanuit het vfx departement. De student leert te werken binnen een filmproductie. Als vfx artist en/of vfx-supervisor.

competenties
1, 2, 3, 5, 6, 10

onderwijsvorm
praktijkoefening

docent
Kasper Oerlemans

toets
-
actieve deelnamen aan de preproductie, de set mits relevant
- actieve deelnamen aan het post traject als vfx-artist
- aanwezigheid bij de coaching momenten
- deelname en aanwezigheid bij de postproductie evaluatie en de feedback werkveld

Delen