vrije ruimte – 2 EC

door de student zelf in te vullen ruimte om eigen passie en interesse in te volgen

algemene typering en inhoud
de student vult deze ruimte zelf in met een of meerdere projecten die de passie en interesse van de student hebben. Mogelijke voorbeelden zijn, meehelpen bij een vierdejaars project, meewerken aan buitenschools project, een klein onderzoekje doen, mee helpen aan de meesterproef van een klasgenoot etc.

leerdoelen
de student verbreed zijn horizon en zet zich actief in voor iets wat zijn interesse heeft.

competenties
1, 2, 6, 10

onderwijsvorm
zelf vorm te geven

docent
Kasper Oerlemans

toets
De student bespreekt van tevoren mondeling het bedachten traject met de docent. Aan het eind van het project schrijft de studente een verslag van minimaal één a4 met daarin uitleg over de uitgevoerde activiteiten, eigen leerdoelen en een reflectie op eigen handelen binnen dit traject en wat er geleerd is. Daarnaast voeg de student het gemaakte materiaal in een voor het project relevante vorm bij, denk bijvoorbeeld aan een breakdown van de bewerkte shots.

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen