vierde jaar: profileren en bewijzen

Het vierde jaar vormt de afsluiting van de opleiding.
De IMVFX studenten die voor hun eindexamenproject Unity of Karakteranimatie kiezen, werken niet mee aan de 4e jaars fictiefilm, maar bedenken een eigen concept voor bijv. een game, een interactieve installatie of een 3D animatie. Mochten er 3D karakters in de 4e jaars fictiefilm nodig zijn en het werken hieraan voldoet aan de te halen leerdoelen, dan kan er voor worden gekozen om toch mee te werken aan de 4e jaars fictiefilm.
De student laat zien dat hij over de eindkwalificaties beschikt (bewijzen) en waaruit zijn persoonlijke profiel als IMVFX expert precies bestaat (profileren). Hij/zij laat dit zien binnen de volgende onderdelen:

Delen