eindexamenverslag (SLB) – 2 EC

reflecteren op het eigen functioneren in de eindexamenproductie

algemene typering en inhoud
het gehele productieproces wordt beschreven en de rol die de student daarbinnen heeft gehad. Beschreven wordt welke processen goed verliepen en welke er verbeterd hadden kunnen worden. Tevens wordt er een zelfreflectie geschreven over de eigen rol binnen het maakproces van de eindexamenfilm en (eventueel) over de relatie tot de eerder doorlopen stage en de gemaakte meesterproef (specialisatie).

leerdoelen
de student reflecteert in een persoonlijk verslag op zijn functioneren binnen het eindexamenproductieproces in relatie tot zijn gekozen specialisatie.

competenties
9, 10

onderwijsvorm
schrijfoefening

begeleider
studieleider

toets
een eindexamenverslag

beoordeling: 2 EC

  • een positieve beoordeling van het eindexamenverslag en de daarin beschreven zelfreflectie op de eigen leerdoelen
Delen