"making of" eindpresentatie EYE (SLB) – 2 EC

maken en verzorgen van een presentatie over het werkproces van de eindexamenproductie

algemene typering en inhoud
de studenten maken samen een “making of” presentatie waarin het gehele productieproces op een heldere manier wordt uitgelegd aan de hand van vele “voor/na” scenes, composites, 3D assets, repetities etc. Tijdens het eindexamenfestival wordt deze “making of” live gepresenteerd.

leerdoelen

de student maakt via zijn “making of” presentatie zichtbaar op welke manier hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de 4e jaars fictiefilm, in relatie tot zijn gekozen specialisatie.

competenties
9, 10

onderwijsvorm
schrijfoefening

begeleider(s)
Herman Statius Muller, Arno Beekman, Annet Saatrube, Harry Schreurs

toets
“making of” presentatie

beoordeling: 2 EC

  • een positieve beoordeling van de “making of” presentatie.
Delen