stage

participeren in een professionele beroepspraktijk

algemene typering en inhoud
De student loopt stage vanaf ongeveer half mei in het derde jaar tot en met september in het vierde jaar. Wenselijk is dat één stage adres wordt gekozen. Eventueel is het ook mogelijk twee adressen te kiezen. Dit dient in overleg te gaan met de studieleider.
De stageperiode loopt door in het vierde jaar en wordt in dat jaar afgerond met een stageverslag en een zelfreflectie op deze stageperiode in verband met de eigen gestelde leerdoelen.

Studenten die hun stage (deels) gedurende de zomervakantieperiode uitvoeren, doen er goed aan ervoor te zorgen dat ze een (korte) vakantie kunnen nemen vóór het nieuwe schooljaar zodat ze uitgerust kunnen beginnen.

De student bepaalt voor aanvang van de stage zijn of haar leerdoelen en bekijkt met de stagegever en de begeleidende docent of deze te realiseren zijn bij de betreffende productie(s). Daarna ondertekenen de stagegever, de studieleider en de student een stagecontract. Het format daarvoor vind je hier:

De meeste studenten lopen hun stage (deels) gedurende de zomervakantieperiode uitvoeren. Zij doen er goed aan ervoor te zorgen dat ze een (korte) vakantie kunnen nemen vóór het nieuwe schooljaar zodat ze uitgerust kunnen beginnen.

leerdoelen
de student doet praktijkervaring op en leert samen te werken binnen een bepaalde bedrijfsmatige opzet met de specifiek daarbij horende planningen en communicatievormen.

competenties
1, 3, 4, 5, 9, 11

onderwijsvorm
praktijkoefening

stagebegeleider
studieleider

toets
stage-/zelfreflectieverslag

beoordeling:

toets

  • eindoordeel over het functioneren van de student door stagebegeleider
  • stageverslag

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend door de studieleider indien:

  • aan de formele vereisten is voldaan (aantal uren e.d. )
  • voldoende voor het functioneren tijdens de stage
  • voldoende voor het stageverslag

studiebelasting
10 EC in het derde jaar (280 uur)
18 EC in het vierde jaar (504 uur)

Delen