voorbereiding beroepspraktijk - 1 EC

voorbereiden op de zakelijke kant van de toekomstige beroepspraktijk

voor wie
4e jaars studenten Cinematography, IMVFX, Montage, Production Design en Sound Design.

algemene typering en inhoud
Studenten van het vierde jaar verlaten naar verwachting de Nederlandse Filmacademie met een diploma op zak en gaan deel uitmaken van de Nederlandse (of soms buitenlandse) filmpraktijk. Dat betekent dat ze ook te maken krijgen met de zakelijke kant van de beroepsuitoefening. Studenten kunnen zich daar gedurende het laatste jaar nog eens specifiek op voorbereiden.  De vragen en zorgen die ze hebben over die zakelijke kant kunnen per student erg verschillen. Daarom kunnen ze in de eerste plaats het beste zélf actief op zoek gaan naar informatie die voor hen relevant is. Een belangrijke startbron is daarbij de website BeroepKunstenaar. Daarnaast organiseert de opleiding een aantal informatiebijeenkomsten of workshops op de Filmacademie over veelvoorkomende vragen of onderwerpen over de zakelijke kant van de beroepsuitoefening. Enkele voorbeelden zijn: ZZP-er zijn, aansprakelijkheid, verzekering, boekhouden, belastingen, acquisitie / netwerken, e.d.

doelen
Na afloop van dit onderdeel heeft de student:

 • een beeld van de eigen beroepspraktijk in de nabije toekomst
 • een idee van welke ondernemings-/rechtsvorm voor hem/haar het meest geschikt is, wat de consequenties daarvan zijn en welke acties hij/zij moet ondernemen om een en ander te realiseren
 • een beeld van de risico's die verbonden zijn aan de gemaakte keuzes en hoe deze te voorkomen of te verzekeren
 • een beeld van de eigen waarde op de arbeidsmarkt en hoe daarover te onderhandelen
 • een plan voor hoe je jezelf extern gaat presenteren als professional (showreel, website, social media, e.d.)

competenties
7 (ondernemerschap) en 9 (lerend vermogen)

onderwijsvorm
De studenten werken in principe zelfstandig aan een opdracht.

OPDRACHT

 • Maak gebruik van de workshops en informatiebijeenkomsten die de Filmacademie aanbiedt (zie online); zorg dat je minimaal zes bijeenkomsten bijwoont, mag verspreid over jaar 3 en 4.
 • Informeer je ook via webinars en/of bijeenkomsten georganiseerd door de Kamer van Koophandel, FNV, ACE, e.d.;
 • Doe verder onderzoek naar de voor jou relevante zaken op de website van BeroepKunstenaar en eventuele andere relevante sites.
 • Schrijf een beknopt ‘werkstuk’ met daarin:
  o    een persoonlijke toekomstvisie. (Waar hoop je over 5 jaar te zijn?);
  o    een schets van de stappen die je denkt te moeten zetten om daar te komen;
  o    de eerste stappen die je gaat zetten als je straks je diploma hebt (Hoe zoek/vind je
        werk, hoe presenteer je jezelf, voor welke ondernemingsvorm kies je (zzp,
        verlonen, eigen bedrijf, ... );
  o    een overzicht van je netwerk en manieren om dit uit te breiden;
  o    je eigen financiële ‘waarde’ en wat je bereid bent om tegen welke prijs te doen
        t.b.v. acquisitie/uitbreiden netwerk;
  o    bronvermelding (ook voor eigen naslag).
 • Streef naar een omvang van 4 tot 6 pagina’s.
 • Mail je verslag naar a.terwey@ahk.nl.

 Bronnen

toets
Het resultaat van de opdracht hierboven (verslag) is meteen ook de toets.
Het wordt beoordeeld en van feedback voorzien door Aafje Terwey. Zij streeft ernaar opdrachten binnen twee weken na te kijken.

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend:
- als minimaal 6 workshops zijn bezocht
- als het verslag aan de opdracht voldoet.

studiebelasting
1 EC (28 u)

Delen