lezingen beroepsvoorbereiding

Op tien maandagen organiseert de Filmacademie van 17.15-18.45 uur in de Projectiezaal een lezing voor studenten en alumni ter oriëntatie op de Beroepspraktijk. Allerlei onderwerpen die van belang kunnen zijn voor je (latere) beroepsuitoefening kunnen daar aan de orde komen.

Deze lezingen staan open voor studenten van het 4e jaar maar zeker ook voor geinteresseerden uit het 3e of zelfs 2e jaar.

Het vak Voorbereiding Beroepspraktijk wordt in jaar 4 afgerond met een opdracht. Zie daarvoor de studiegids bij je eigen afstudeerrichting.

Om in aanmerking te komen voor beoordeling van de eindopdracht, dien je tenminste 6 lezingen bij te hebben gewoond.

Dat hoeft dus niet perse in het vierde jaar (wel voor de huidige vierdejaars, tenzij je vorig jaar al bent geweest).

Je bent in principe welkom op het moment dat een onderwerp voor jou relevant is! Om die reden wordt er door de jaren heen een presentielijst bijgehouden.

Weest welkom!

Delen