4. Ambachtelijk vermogen

De afgestudeerde editor bezit het vermogen om het brede scala aan disciplinegebonden instrumentele en ambachtelijke kennis en vaardigheden efficiënt en effectief toe te passen in de vervaardiging van audiovisuele producties.

Algemene gedragsindicatoren:

 • maakt aantoonbaar gebruik van zijn kennis van de kenmerken van en vereisten voor de verschillende soorten audiovisuele producties, zoals speelfilm, televisiefilm, korte speelfilm, dramaserie, documentaire en interactieve productie
 • maakt aantoonbaar gebruik van zijn kennis van de mogelijkheden van de filmische vormgeving om een verhaal te kunnen verbeelden; kan (mogelijke) werkingen van audiovisuele producties benoemen door rekening te houden met het primaire medium (theater, televisie en computer) en hieraan bijdragen via de bewuste inzet van audiovisuele middelen
 • analyseert audiovisuele producten en processen en maakt daarbij gebruik van zijn kennis van de film- en kunstgeschiedenis

Specifieke gedragsindicatoren:

 • beoordeelt het scenario en het ruwe materiaal en analyseert dit op technische en inhoudelijke kwaliteit en zet voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit zijn kennis van de dramaturgie en muziek in
 • neemt in samenspraak met de regisseur montagebeslissingen over inhoud, beeldvolgorde, continuïteit, ritme, scène-overgangen, ‘snij’momenten, etc.
 • houdt administratie bij
 • zet apparatuurkennis in, waaronder videotechniek en digitale techniek
 • heeft een grote bedieningsvaardigheid op diverse professionele montage-apparatuur
 • beheerst computerprogramma’s waarin compositing-technieken worden toegepast, waarmee het beeld kan worden gemanipuleerd
 • zet zijn kennis in van de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van de digitale beeldbewerking en interactieve programmavormen
 • maakt een geluidsmontage/mixage of bereidt deze voor indien er sprake is van geluidsnabewerking
 • zet kennis in van specifieke programmakenmerken in relatie tot de montage
 • maakt een eindversie waarin definitief wordt bepaald wat de inhoud, beeldvolgorde, het ritme en de verhouding tussen beeld en geluid zal zijn
Delen