6. Flexibiliteit

De afgestudeerde editor bezit aantoonbaar het vermogen om onder zeer wisselende  omstandigheden een constructieve bijdrage te leveren aan audiovisuele producties.

Algemene gedragsindicatoren:

  • maakt artistieke keuzes binnen gestelde randvoorwaarden en stelt deze zonodig bij om een optimaal eindresultaat te bereiken
  • laat zien dat hij onder druk kan werken, en waar nodig improviseren
  • werkt, indien nodig, voor verschillende opdrachtgevers met verschillende opvattingen over de invulling van de aard van de werkzaamheden en voor geheel verschillende producties (speelfilm, televisiedrama, documentaire, etc)
  • werkt, indien nodig, aan verschillende projecten tegelijkertijd

Specifieke gedragsindicatoren:

  • bewaakt het montageproces tijdens de voortgang van de productie en speelt in op mogelijke veranderingen
  • staat open voor feedback tijdens het postproductieproces en kan deze verwerken in een volgende fase
Delen