derde jaar: verdiepen en experimenteren

programma


1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III   4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

 • excursie   3 EC
  reflecteren op eigen niveau

5.  individuele opdrachten/stage:

Delen