8. Omgevingsgerichtheid

De afgestudeerde producent heeft kennis van en opvattingen over maatschappij en samenleving en weet (ideeen voor) cinematografische verhalen te herkennen die een publiek zullen kunnen boeien.

Algemene gedragsindicatoren

  • volgt vanuit een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en politiek bewustzijn ontwikkelingen (trends en leefstijlen in) de maatschappij nauwgezet
  • werkt bij voorkeur ook in internationaal verband en heeft daarvoor een goede beheersing van tenminste Engels en liefst meer Europese talen
  • stelt zich op de hoogte van het werk en ideeën van collega’s en van vakspecialisten van andere disciplines en andere culturen, en laat zich daardoor inspireren

Specifieke gedragsindicatoren

  • initieert een cinematografische productie op basis van de relevantie en urgentie daarvan voor maatschappij en samenleving
  • stelt algemene urgentie van een onderwerp/verhaal prioritair ten opzichte van persoonlijke urgentie
  • gebruikt zijn inzicht in trends maar durft daarvan af te wijken om baanbrekend te zijn
Delen