derde jaar: verdiepen en experimenteren

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III   4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie: 

 • scriptanalyse   1 EC
  wat is de essentie van een scenario, is een script produceerbaar en komen tot een heldere regievisie
 • documentaire research   1 EC
  wat is een goed documentaire idee en researchbesprekingen  ten behoeve van een documentaire 
 • algemene productionele vaardigheden   5 EC
  diverse lessen door het hele jaar heen (zie rooster)
 • subsidie aanvragen   2 EC
  budgetteren en nacalculaties maken met professionele begrotingen
 • pitchdossier 3e jaars films   2 EC
  het vervaardigen van een pitchdossier voor de derdejaars oefening
 • postproductie    1 EC
  lessen postproductie ter voorbereiding op de derde jaars oefeningen
 • co-produceren    4 EC
  lessen co-produceren aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • stuntweek   2 EC
  hoe ga je om met stunts in een film
 • workshop pitching   2 EC
  hoe presenteer / pitch je kort en bondig je eindexamenfilmidee aan o.a. de omroep?

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

5.  stage:

 • stage   8 EC  (vb: 1 EC, stage: 6 EC, verslag + nabespr. 1 EC)
  participeren in de professionele beroepspraktijk  
Delen